• bibija@eunet.rs

Borba protiv nasilja nad ženama

PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE I PISANJE IZVEŠTAJA O TRAFIKINGU LJUDSKIM BIĆIMA. NJEGOVE POSLEDICE NA ROMSKE ZAJEDNICE, 2004.

Za ciljeve projekta u kome smo partneri sa ODIHR CPRSI označili smo: –          realnu procenu […]

SVET ŽENA – ANTI SEX TRAFIKING KAMAPANJA

SVET ŽENA  je program posvećen anti-trafikingu. Ovo je nacionalni projekat Romskog informativnog centra iz Kragujevca. […]

TRGOVINA ŽENAMA U SRBIJI

Tokom 80-tih godina bivša Jugoslavija je bila zemlja destinacije i tranzita za trgovinu ženama. Osnovi […]

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 12 meseci. Romski ženski centar BIBIJA  će sa partnerskim organizacijama formirati […]

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA, 2004, 2005

Najalarmantnija kršenja ženskih ljudskih prava beležimo u domenu ženskog ljudskog prava na život bez nasilja.   […]

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA

Veza između nasilja prema ženama i ženskog siromaštva je svakodnevna pojava koja nas okružuje. Iskustvo […]

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *