• bibija@eunet.rs

Opismenjavanje

OPISMENJAVANJE ROMKINJA

Baveći se  tematikom romskih žena u proteklih šest godina obuhvatili smo preko 500 žena   iz […]

VEZA SIROMAŠTVA i KRŠENJA PRAVA NA OBRAZOVANJE

Jedan od očiglednih rezultata nemogućnosti žena da ostvare veći uticaj u donošenju odluka koje se […]

Share and Enjoy !

Shares