• bibija@eunet.rs

Publikacije

(PRE)RANI BRAKOVI – ŽIVOTNE PRIČE ROMKINJA

Naslov originalapubl-Prerani-brakovi

„(Pre)rani brakovi – Životne priče Romkinja“

Publikacija nastala uz finansijsku podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative - Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

MONITORING JAVNIH POLITIKA: EFEKTI DEKADE ROMA NA POLOŽAJ ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI

Publikacija pod nazivom Monitoring javnih politika:bibija-publ

efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji, urađena je na srpskom i romskom jeziku.

ROMKINJE PROGOVARAJU

Naslov originala: “ROMA WOMEN SPEAK OUT”romkinje progovaraju naslovna
Shadow report for the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW Committee) to be considered at its 55th session (8-26 July, 2013)

KONVENCIJA O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE PREMA ŽENAMA – CEDAW, 2004.

Publikacija pod nazivom KONVENCIJA O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE PREMA ŽENAMA: ISKUSTVA I PRKATIČNA PRIMENA štampana je na dva jezika, romskom i srpskom.

RUBRIKE ČASOPISA «ROMNJAKI ZOR – SNAGA ŽENE»

Časopis ROMNJAKI ZOR – SNAGA ŽENE nije namenjen isključivo romskoj ženi, već je dostupan i ostalim ženama. BIBIJA ima odličnu saradnju sa svim ženskim grupama u Srbiji i Crnoj Gori i Vojvodini i vrši se distribucija zainteresovanim grupama.

Share and Enjoy !

Shares