• bibija@eunet.rs

Vesti

Opis poslova (ToR) za angažovanje stručnjaka za Google Drive u okviru projekta

oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplashBIBIJA Romski ženski centar i UNICEF kancelarija u Srbiji realizuju projekat

"Tehnička podrška radu Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova" 
u periodu od septembra 2020. do aprila 2022. godine

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Atina ,Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

Opis potreba: Za potrebe projekta potrebno
Uspostavljanje i održavanje interne baze znanja (google-drive)

Angažovani stručnjak/nja  će  biti odgovoran/na za:1.  Uspostavljanje i redovno ažuriranje Google pogona ključnih relevantnih dokumenata 

RasporedAngažovani stručnjak/kinja  će realizovati  aktivnost  u periodu  5. novembra 2020.godine do 20 aprila 2022. godine. 

Podnošenje i vrednost predloga-ponude 
Ne postoji standardni obrazac za predlog-ponudu. Molimo vas da nam dostavite vasu specifikaciju  troškova.
Sve aplikacije pristigle do 1. novembra 2020. godine do 15,00 časova biće razmatrane.
Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje

121782801 10214057575953531 937238524330229242 nBIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR iz Beograda, realizuje projekat ,,Ekonomsko osnaživanje Romkinja - unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje" u saradnji sa organizacijama civilnog društva "Rosa" iz Leskovca i Most 014 iz Valjeva. Projekat se sprovodi uz savetodavnu i finansijsku podršku projekta Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi Nemačka orgnaizacija za medjunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa kabinetom popredsednice Vlade Republike Srbije prof.dr Zorane Mihajlović koja je ujedno i predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Opšti cilj projekta  je poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja i socijalne inkluzije pripadnika romske zajednice, poboljšanje njihovih životnih uslova i smanjenje siromaštva.

Značaj kako socijalnog, tako i ekonomskog razvoja Roma prepoznat je na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Socijalna isključenost Roma, njihova nesposobnost da iskoriste svoje pune kapacitete sa margine života, kao i da učestvuju u društvenim odnosima i procesima, veoma je primetna u Srbiji. Usled siromaštva, nedostatka osnovnih znanja i mogućnosti kontinuiranog obrazovanja, ili kao rezultat diskriminacije, Romi su daleko od mogućnosti zapošljavanja, ostvarivanja prihoda i obrazovanja, kao i od uključivanja i učešća u društvenim mrežama i aktivnostima u zajednici.

Najvažnija karakteristika socio-ekonomskog statusa romske zajednice ogleda se u niskom nivou učešća u ekonomiji, lošoj obrazovnoj strukturi, kao i velikoj zastupljenosti u neformalnoj ekonomiji, što sve rezultira generacijskim siromaštvom i dugoročnom socijalnom isključenošću. Godišnji izveštaji o primeni Druge dekade Roma u Srbiji 2016-25, ali i izveštaji Poverenika za ravnopravnost i najnoviji godišnji izveštaj ombudsmana Republike Srbije, jasno ukazuju da su Romkinje jedna od najranjivijih grupa, često okarakterisane kao žrtve „dvostruke i / ili višestruke diskriminacije“. Ovaj projekat  je usmeren ka rešavanju problema koji se tiču: 1) Roma, a posebno Romkinja, koji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima zaposlenja i koji imaju niske obrazovne kompetencije i nisu dovoljno konkurentni na tržištu rada.  Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija bi podstakla veliki broj njih da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada; takodje i niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma. Održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (NSZ, lokalnih samouprava, OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje, želimo da utičemo  na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i da doprinesemo  uspostavljanju sistema komunikacije na nivou lokalnih samouprava; i  nekonkurentne pozicije Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ registrovani Romi identifikovani kao teže zapošljiva lica. Tokom sprovođenja aktivnosti u ovom projektu, posebnu pažnju posvetićemo Romkinjama, mladima i interno raseljenim osobama, koje predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.

Naš projekat, usmeren na gradove i opštine Valjevo, Leskovac i Beograd (Voždovac i Palilula), doprinosi primeni strateškog okvira socijalne inkluzije u procesu evropskih integracija i zalaže se za poboljšanje uslova života i rada Roma, kroz poboljšanje socijalno-ekonomskog razvoja.Opšti cilj projekta  je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisanosti.

U nastavku pogledajte slike sa radionica, predstavljanja projekta, obuke aktivista i sastanaka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

121782801 10214057575953531 937238524330229242 n

121258562 10214032153357982 553465467529670341 n

121670590 10214057576993557 7065492725559423220 n 1

125448479 10214212000334044 5593080982577088534 n

121150077 10214027548922874 5399380453901415194 n

121241031 10214032835455034 7689113894315650633 o

123214512 3472605676116165 6935137622710805955 n

122889434 4116851208331511 7653198473170975607 n

122929161 4119776718038960 8178161826139936155 n

Saopštenje za medije -Dečiji brak nije romska tradicija

Beograd, 25. novembar 2020 –  Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova pokrenula je kampanju „Dečiji brak nije romska tradicija“. Kampanja je usmerena ka podizanju svesti javnosti o ovom problemu u čijem je korenu prvenstveno ekstremno siromaštvo, a ne tradicija, niti običaji, kako se neretko navodi u javnosti. 

Za mene je ravnopravnost pravo na obrazovanje i pravo na zaposlenje. Čula sam za dečije brakove. Mislim da dečiji brakovi treba da se iskorene, zato što deca nisu spremna za brak. Deca treba da imaju detinjstvo, treba da se školuju, a za brak ima vremena“, poručuje devojčica Katarina Mitrović  koja se pojavljuje u video spotu kampanje.   

„Nacionalna Koalicija kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera radi  na okončanju dečijih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira. U ovoj borbi, takođe veoma je važna i promocija primera dobre prakse, koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija“, rekla je Radmila Nešić ispred  Nacionalne koalicije za okoncanje dečjih brakova.

Nacionalnu koaliciju za okončanje dečijih brakova između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Nišavskog, Mačvanskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej, Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Atina, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, UNICEF , UNFPA i UNHCR.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji zajedno rade na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti, kao i na osnaživanju žena i muškaraca, dečaka i devojčica romske nacionalnosti da menjaju postojeću praksu dečijih brakova.

Spot možete da pogledate ovde:
https://we.tl/t-J0i2cM4NXe

Share and Enjoy !

Shares