TRGOVINA ŽENAMA U SRBIJI

Tokom 80-tih godina bivša Jugoslavija je bila zemlja destinacije I tranzita za trgovinu ženama. Osnovi razlog treba tražiti u činjenici da je imala bolji standard od ostalih zemalja regiona i time bila privlačna za žene istočnoevropskih država. Raspad SFRJ uslovio je porast broja žrtava trgovine pri čemu Srbija postaje prevashodno zemlja tranzita.

Opširnije...

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 12 meseci. Romski ženski centar BIBIJA  će sa partnerskim organizacijama formirati u svojim sredinama grupe zainteresovanih Romkinja sa kojima će u dva ciklusa po četiri meseci održavati radionice sa temom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

Opširnije...

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA, 2004,2005

Najalarmantnija kršenja ženskih ljudskih prava beležimo u domenu ženskog ljudskog prava na život bez nasilja.   U centru ovog problema prepoznajemo pored tradicionalne rodne socijalizacije i drugih patrijarhalnih stereotipa, tradicionlanu izolovanost Romkinja, a posebno je izražen i uticaj teške ekonomske  situacije i posledice proteklih ratova na području EX YU. 

Opširnije...

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA

Veza između nasilja prema ženama i ženskog siromaštva je svakodnevna pojava koja nas okružuje. Iskustvo Romskog ženskog centra BIBIJA govori da  Romkinje koje su zlostavljane od strane svojih muževa retko traže pomoć, jer pravni sistem  njihove slučajeve ne tretira sa punom ozbiljnošću, što sa svoje strane predstavlja kršenje njihovih građanskih prava. Romkinje koje su napustile nasilne partnere, osiromašile su usled diskriminacije u zaposlenju i nedostatka odgovarajuće socijalne pomoći.

Opširnije...