Predviđeno trajanje projekta je 12 meseci. Romski ženski centar BIBIJA  će sa partnerskim organizacijama formirati u svojim sredinama grupe zainteresovanih Romkinja sa kojima će u dva ciklusa po četiri meseci održavati radionice sa temom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

Ovo je i naziv dve edukacije koje će biti obavljenje u organizaciji RŽC BIBIJA a  u kojima će učestvovati buduće radioničarke ovog projekata.  

Dinamika radionica je sledeće: u svakom gradu iz koga je partnerska organizacija, uključujući i Beograd (RŽC BIBIJA), biće formirana grupa zainteresovnih Romkinja, njih 20-25, sa kojima će po dve radioničarke koje su prošle edukaciju RŽC BIBIJA o pravu na život bez nasilja raditi jednom puta mesečno u trajanju od po dva sata. Pored radionica, biće održavane i tribine koje će pored radioničarki, voditi i stručnjakinja iz ove oblasti jednom mesečno. Trajanje tribine nije vremenski ograničeno, kao ni brojem učesnica. Sledeća aktivnost je monitoring na terenu koji će provoditi supervizorka i koordinatorka projekta. Rezultat projekta biće obrada i prezentovanje prikupljenih podataka o nasilju na Romkinjama.

Share and Enjoy !

Shares