UNICEF

unicefDoprinos smanjenju diskriminacije i poboljšanje pristupa obrazovanju, socijalnoj zaštiti i zdravstvenim uslugama za romsku zajednicu, posebno za romsku decu i žene.

Opširnije...

ŽENSKO ZDRAVLJE, 2002/03

Projekat pod nazivom EDUKACIJA O ŽENSKOM ZDRAVLJU uključuje zajednički rad petnaest  ženskih grupa  iz Srbije i Vojvodine sa namerom da se razvije svest o ženskom zdravlju u svim sredinama. U saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, BIBIJA se pridružila ostalim ženskim centrima u provođenju ovog projekta.

Opširnije...

PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Reproduktivno pravo - Možemo da vidimo iz raznih konvencija i deklaracija, da je najčvršće zasnovano upravo reproduktivno pravo, pravo da se odluči kada imati dete, kao i pravo na sigurne i efikasne kontraceptivne metode. Ipak, sva pitanja reproduktivnih odluka prikupljena su pod terminom "reproduktivna prava". To uključuje i slobodan izbor partnera, nezavisno od materijalnog statusa, rase, verske pripadnosti, moguće hendikepiranosti ili seksualne orijentacije. Iskustva romski ženskih organizacija potvrđuju kršenja svih prava koja su okupljena pod pojmom “reproduktivna prava”.

Opširnije...