Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II

logo-x2Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/ zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani da bi se Romkinje bavile strategijama na nacionalnom i evropskom nivou i intervencijama vezanim za prava Romkinja i socijalne inkluzije romskih zajednica.  Komponente projekta su dizajnirane na način da jačaju samopouzdanje Romkinja, svesti o pravima i jačanje veština kao i njihovog društvenog kapitala u smislu veza (odnosi) kao i njihovog uticaja na strukturni nivo (strukture). CARE International Balkans i predstavnici/e  partnerskih organizacija nameravaju ostvariti rezultate implementirajući širok spektar aktivnosti koje vode prema četiri međusobno podupiruće komponente ili očekivanim rezultatima (ER) koji su usko povezani.

 

 

Opširnije...

Rani brakovi: Kršenje prava Romkinja

canada-logoProjekat RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA, koji je tokom 3,5 meseca realizovala BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda pokrenut je sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat je realizovan u 6 romskih beogradskih naselja (Zemun, Surčin, selo Rakovica, Lazarevac, Kijevo i Železnik) u kojima je formirano 6 radioničarskih grupa žena i okupljeno preko 100 Romkinja koje su  direktne korisnice ovog projekta. 

 

Opširnije...

OSNAŽENA ROMSKA ŽENA

Projekat »Osnažena romska žena« trajao je godinu dana, od decembra 2002. do decembra 2003. Projekat smo provodili u tri beogradska romska naselja.

Opširnije...

MLADI I LJUDSKA PRAVA

Metoda rada kojom se koristi Romski  ženski  centar BIBIJA u radu popularno je nazvan radionica. Radionica je naziv za specifičan oblik grupne interakcije.

Opširnije...

PORODIČNI PROJEKAT

Iskustvo  terenskog rada u protekle četiri godine doprineo je  boljem razumevanju ciljne grupe, a za naš centar to su Romkinje.  Posmatrati ženu izuzetu iz porodice, nemoguće je. Za Romkinju to vredi dvostruko više.

Opširnije...

SANACIJA ROMSKOG NASELJA “DEPONIJA” 2000/01/02

Sanacija romskog naselja “Deponija” projekat je koji finansira Evropska zajednica od 01.oktobra 2000. Romski ženski centar BIBIJA  je partner u ovom projektu sa HU “Romsko srce” i Društvom za unapređivanje romskih naselja iz Beograda. Predviđeno trajanje projekta je 32 meseca.

Opširnije...

ŽENSKA PRAVA ROMKINJA I MUŠKARCI 2001/02.

Romski  ženski centar BIBIJA osnovan je sa ciljem  i namerom da ljudska prava budu ženSka prava, a ženska prava postanu prava Romkinja. Tokom rada u 25 romskih naselja sa oko 400 žena-učesnica uvidele smo da postoji potreba da se o nekim temama  koje su veoma bitne za ženu razgovara i iz ugla muškarca.

Opširnije...

PRAKTIKOVANJE ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA ROMKINJA U SRBIJI

Suštinska misija ženskog romskog pokreta u Srbiji izražena je nastojanjima da se promene stavovi i razmišljanjima Romkinja u smeru većeg angažmana u zadovoljavanju svojih osnovnih potreba za ljudskim, ženskim i manjinskim pravima. Koncepcija ženskih ljudskih prava nastoji da promoviše i učvrsti svest o ljudskosti žena, o postojanju ženskih ljudskih prava, o načinima njihovog kršenja i diskriminativnim praksama kojima se uspešno negiraju.

Opširnije...