222Pogledajte, nacionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom i nasiljem prema Romkinjama u Republici Srbiji.

Ovaj izveštaj je nastao u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama",koji je implemenitiran u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Organizacije, članice nacionalne mreže, koje su  koje su učestvovale u prikupljanju podataka i sastavljanju ovog izveštaja su:  Bibija Romski ženski centar, Beograd; Femplatz, Pančevo; Most 014, Valjevo; Praxis, Beograd; Romani Cikna, Kruševac; Ternipe, Pirot; Viktimološko društvo Srbije, Beograd; Ženski Romski centar Veliki Crljeni, Lazarevac; Ženski prostor, Niš.

Elektronska verzija nacionalnog izveštaja