111Ciljna grupa građana sa kojima radi ŽRC “Bibija” živi u neformalnim naseljima i jedan broj njih ne raspolaže sredstvima informacione i digitalne tehnologije, ali postoji i deo koji ima mobilne telefone putem kojih je moguće uspostaviti komunikaciju, a deo ima i pristup društvenim mrežama kao što su facebook, mesinger, viber.

Takođe, veliki broj nema znanja i veštine koje su im potrebne da se na adekvatan način ponašaju u vanrednom stanju uvedenom zbog epidemije corona virusa u Republici Srbiji, između ostalog i zbog otežanog pristupa pravovremenim i istinitim informacijama. Svi smo svesni da prema pripadnicma romske populacije u značajnoj meri postoje predrasude većinskog stanovništva, kao i neadekvatan pristup uslugama koje obezbeđuju insititucije sistema. Ovo je bilo izraženo i pre epidemije a u ovoj situaciji će uvereni smo biti još izraženije. Cela populacija, koja živi u neformalnim naseljima bez adekvatnih uslova života, uključujući i pristup tekućoj i čistoj vodi i malom životnom prostoru u kome je nemoguće obezbediti kućnu izolaciju, je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji posebno osetljiva, dok su i u okviru nje svakako najranjivije žene i deca, a posebno deca u ranom uzrastu, trudnice I porodilje. Poznato je i da se u kriznim situcijama, pogotovo onim koje uključuju i ograničeno kretanje, više izražen rizik od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

U ovom periodu osetljive grupe, među kojima i romske porodice koje žive u neformalnim naseljima imaju potrebe za korišćenjem raznih usluga institucija a posebno u oblasti zdravstvene zaštite i raznih servisa podrške koji su u ovom epidemiološkom periodu pruženi svim građanima Republike Srbije. Međutim da bi ostvarili svoja prava i koristili novouvedene servise podrške potrebno je da imaju blagovremenu I tačnu informaciju koja prava i na koji način mogu da ostvare. U društvenom okruženju u kome žive, nisu u mogućnosti da imaju takve informacije a verujemo I da određene usluge koje su im ranije bile dostupne sada nisu u potrebnoj meri. 

U cilju da u što većoj meri pružimo podršku ovoj ranjivoj grupi, mi smo uspostavili tačku kontakta kojoj se stanovnici obraćaju za pitanja koja imaju a i u slučaju da ukažu na situaciju da im određene institucije odbiju da pruže neophodne i zakonom obavezne usluge. Jako je važno da je to organizacija koja im je poznata i sa kojom su imali pozitivnu saradnju i u koju imaju poverenje. Većina pripadnika romske populacije sa kojom radimo ima mobilne telefone i komunikacija telefonom i putem vibera je  vrlo značajna za pristup adekvatnim informacijama i savetima.

Takođe, mi hoćemo i da aktiviramo nadležne institucije koje kontrolišu zakonitost I pravilnost rada državnih organa, ukoliko uočimo da nisu pružili potrebne usluge, navedenoj ciljnoj grupi, a bile su obavezne. U skladu sa potrebama koje bi se uočile radom na terenu, u hodu bi svoje aktivnosti prilagođavale potrebama stanovnika u neformalnim naseljima, a pre svega deci u ranom uzrastu, trudnicama i porodiljama. U pitanju je specifičan period i mislimo da će predstojeći dani u značajnoj meri usmeravati i naše aktivnosti ali smo spremne da im na pravi način odgovorimo, a sve u cilju što potpunije zaštite i pomoći pripadnicima romske populacije.

Kako bi ovo realizovali, mi smo napravile call-centar u kom naše aktivistkinje i pravnica daju sve potrebne informacije  svim ženama, majkama, devojčicama kojima je potrebna podrška. Osobe koje nemaju kredita za pozive mogu da  da pošalju SMS poruku, na osnovu koje bi mi mogli da ih pozovemo i odgovorimo na sva njihova pitanja. Naši telefoni dostupni su svakog dana od 10.00 do 17.00 časova. Takođe tamo gde postoji mogućnost radimo on-line radionice. U ovakvim kriznim situacijama povećava se i nasilje prema ženama i deci u naseljima. Mi takođe pružamo pružimo podršku u ovim situacijama. 

Takođe, kada se radi o upisu u pripremni predškolski program i u osnovne škole možemo da obezbedimo sve potrebne informacije.

Telefoni na koje možete da nas pozovete su 063206781, 0648768520, 0603930992, 0606011107, 0603008940, 0631115672.

Ostani kod kuće