• bibija@eunet.rs

MESEC ROMSKOG ŽENSKOG AKTIVIZMA

Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma održana je prvi put 2010. godine. Od tada svake godine od 08. marta do 08. aprila članice Romske ženske mreže se okupljaju oko zajedničkog cilja: podići vidljivost Romkinja u našem društvu. Međunarodni Dan žena, 8. mart, jedan je do povoda da se aktivistkinje Romske ženske mreže obrate javnosti i predstavnicima vlasti i skrenu pažnju na položaj Romkinja u Srbiji. Drugi povod, ne manje važan, 8. april, Međunarodni dana Roma zatvara našu kampanju. Organizacije i inicijative koje čine Romsku žensku mrežu održavaju čitav niz manifestacija i aktivnosti širom Srbije. Njihov zajednički cilj je da skrenu pažnju javnosti da slika o Romkinji ne mora i ne treba uvek da bude slika o socijalno ugroženoj ženi i da se iz stereotipa ne može napraviti pomak.

U mnoštvu raznolikih događaja tokom kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma izdvajamo javno slušanje u Narodnoj Skupštini Srbije, koje organizujemo uz podršku nekog međunaordnog donator, najčešće je su to OEBS Misija u Srbiji i UN WOMEN i resornog parlamentarnog odbora. Prethondih godina to je bio Odbor za ravnopravnost polova i Savet za rodnu ravnopravnost Vlade republike Srbije, 2013. godine ostvarile smo uspešnu saradnju sa skupštinskim Odborom za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost. Ova javna slušanja otvaraju mogućnost da se Romkinje, aktivistkinje i one koje aktivno rade na unapređivanju položaja Romkinja unutar institucija.

Share and Enjoy !

Shares