• bibija@eunet.rs

NASILJE

Seminar je imao za cilj osposobljavanje aktvistkinja BIBIJE za rad sa ženama koje su preživele razne vrste nasilja u porodici i društvu.Radeći na terenu u romskim naseljima u Beogradu i okolini, susretale smo se mnogo puta sa raznim vidovima nasilja nad ženom i decom.

LJUDSKA PRAVA

SVETSKA KONFERENCIJA PROTIV RASIZMA bila je akciono orijentisana i fokusirana na praktične korake u iskorenjivanju rasizma, uključujući i mere prevencije, edukacije i zaštite. Takođe, nastojala je da obezbedi efektivne mere za ublažavanje posledica koje žrtve rasizma i rasne diskriminacije nose.

SEMINAR O LOBIRANJU I PRAVIMA (ARTS)

Minority Rights Group International organizovala je petodnevni seminar za 30 aktivista za manjinska prava iz jugositočne Evrope. Seminar je bio namenjen ljudima koji su već uključenji u proces lobiranja za ljudska i manjinska prava u svojim zemljama i ljudima koji su u mogućnosti da treniraju druge u svojoj zajednici o manjinskim pravima i međunarodnim institucijama.

ŽENSKO ZDRAVLJE

Žensko ljudsko pravo na zdravlje jedno je od najviše kršenih ljudskih prava. Statistike pokazuju da loši uslovi života, loša ishrana, nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava umnogome narušavaju zdravlje žena.

MREŽA POVERENJA PROTIV NASILJA ZASNOVANOG NA RODNOJ PRIPADNOSTI

Mreža poverenja je platforma 17 vladinih i nevladinih organizacija koje su svoju saradnju započele kroz seriju okruglih stolova organizovanih od strane Incest Trauma Centra – Beograd u periodu od juna do septembra 2001. pod nazivom »Vreme je za razgovor«. Smatramo da prava deteta zauzimaju jedno od najnižih mesta na skali ljudskih prava u Srbiji.

PROTIV NASILJA, 2004.

Mreža ženskih romskih organizacija okupila se u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama i decom. Mreža je nastala kao rezultat projekta i seminara pod nazivom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

ROMSKA ŽENSKA MREŽA, 2004.

Jedan od rezultata seminara PISANJE PETOGODIŠNJEG STRATEŠKOG PLANA ZA MREŽU ŽENSKIH ROMSKIH ORGANIZACIJA održanog u Beogradu 02-03. decembra 2004., u organizaciji Romskog ženskog centra BIBIJA bio je formiranje neformalne mreže ženskih i drugih romskih organizacija.