• bibija@eunet.rs

PROTIV NASILJA, 2004.

Mreža ženskih romskih organizacija okupila se u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama i decom. Mreža je nastala kao rezultat projekta i seminara pod nazivom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

ROMSKA ŽENSKA MREŽA, 2004.

Jedan od rezultata seminara PISANJE PETOGODIŠNJEG STRATEŠKOG PLANA ZA MREŽU ŽENSKIH ROMSKIH ORGANIZACIJA održanog u Beogradu 02-03. decembra 2004., u organizaciji Romskog ženskog centra BIBIJA bio je formiranje neformalne mreže ženskih i drugih romskih organizacija.