U okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu, BIBIJA Romski ženski centar realizuje projekat “Prevencija nasilja i diskrminacije Romkinja koje žive u ruralnim područjima“.

Projektne aktivnosti traju od 20. januara do 19. novembra 2022. godine.

Naš projekat doprinosi osnaživanju Romkinja koje žive u ruralnim sredinama kako bi živele život bez nasilja i diskriminacije, i doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju. U okviru projekta radićemo na terenu sa Romkinjama koje žive u ruralnim područijima u cilju povećanja njihovog znanja o socioekonomskim pravima, diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju, kao i dostupnim uslugama podrške u cilju zaštite od nasilja i diskriminacije, ali i podizanja zapošljivosti. Takođe, ovim projektom želimo da olakšamo pristup relevantnim uslugama za Romkinje koje žive u ruralnim područjima, što ćemo činiti kroz izgradnju kapaciteta zdravstvenih medijatorki, aktivistkinja i koordinatorki za romska pitanja u lokalnim samoupravama, kako bi delovale kao osobe od poverenja. Konačno, kako bismo podržali Romkinje da obezbede osnovna sredstva za život i obezbede potencijalne prihode, te da izađu iz kruga nasilja, projekat će im obezbediti neophodna sredstva za rad u poljoprivredi u skladu sa njihovim potrebama.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Romkinje koje žive u ruralnim sredinama u okolini Pirota i Beograda imaju mogućnost da prijave nasilje i pristupe adekvatnim uslugama;
 • Romkinje koje žive u ruralnim oblastima dobijaju podršku da budu ekonomski nezavisnije kako bi izašle iz kruga nasilja;
 • podizanje svesti žena i devojčica, muškaraca i dečaka, koji žive u ruralnim područijma o mehanizmima i uslugama za prevenciju i zaštitu od nasilja i diskriminacije.

Aktivnosti na projektu su:

 • realizacija 48 radionica sa 40 Romkinja i romskih devojčica koje žive u četiri naselja u ruralnim područima u Pirotu i Beogradu;
 • izgradnja kapaciteta zdravstvenih medijatorki, aktivistkinja i koordinatorki za romska pitanja u lokalnim samoupravama da deluju kao osobe od poverenja;
 • obezbeđivanje osnovnih sredstava za ekonomsko osnaživanje 20 Romkinja koje žive na selu, u skladu sa njihovim potrebama;
 • povezivanje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje radi lakšeg pristupa Romkinja postojećim ili budućim potencijalnim uslugama, u cilju podizanja zapošljivosti i samozapošljavanja ranjivih grupa.
 • 92% Romkinja pretrpelo je neki oblik fizičkog i/ili seksualnog nasilja.
 • (57%) doživelo je i fizičko i psihološko nasilje.
 • Tri četvrtine žena pretrpelo je partnersko nasilje (68% pretrpelo je nasilje od muža, 15% od bivšeg muža).
 • 28% žena tražilo je pomoć institucije ili organizacije, a samo 9% je tražilo pomoć policije.
 • U najvećem broju slučajeva strah od novog ili goreg nasilja (35%) i stid  (32%) su bili razlozi zbog kojih žrtve nisu tražile pomoć.

Nasilje u porodici možete prijaviti na sledeće brojeve telefona:

 • Policija: 192
 • Prijava nasilja u porodici: 0800-100-600
 • SOS telefon Ženskog centra protiv nasilja nad ženama i decom, radnim danima, 10 – 20h: 011 2645-328
 • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, 14 – 18h: 011 3626-006
 • SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj”, besplatni i poverljivi pozivi, 0 – 24h: 0800-  123456
 • SOS Centar za mlade, 18 – 22h: 011 3192-782
 • Autonomni ženski centar- SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja, radnim danima, 10 – 20h: 0800 100 007

Ako imate pitanje ili problem, i želite da pomognete sebi ili nekoj bliskoj osobi ili želite pomoć da prijavite nasilje, možete se obratiti i organizacijama koje učestvuju u ovom projektu:

NVO TERNIPE: 0613224695 (od 10 do17h)

BIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR:  0113286234 (od 9 do17h)

Share and Enjoy !

Shares