Projekat ,,Prevencija nasilja i diskriminacije Romkinja koje žive u ruralnim područjima”

U okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu,  BIBIJA Romski ženski centar realizuje projekat “Prevencija nasilja i diskrminacije Romkinja koje žive u ruralnim područjima“.

Projektne aktivnosti traju od 20. januara do 19. novembra 2022. godine.

Naš projekat doprinosi osnaživanju Romkinja koje žive u ruralnim sredinama, kako bi živele život bez nasilja i diskriminacije, i doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju. U okviru projekta radili smo na terenu sa Romkinjama koje žive u ruralnim područjima u cilju povećanja njihovog znanja o socioekonomskim pravima, diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju, kao i dostupnim uslugama podrške u cilju zaštite od nasilja i diskriminacije, ali i podizanja zapošljivosti. Takođe, ovim projektom želimo da olakšamo pristup relevantnim uslugama za Romkinje koje žive u ruralnim područjima, što ćemo činiti kroz izgradnju kapaciteta zdravstvenih medijatorki, aktivistkinja i koordinatorki za romska pitanja u lokalnim samoupravama kako bi delovale kao osobe od poverenja. Konačno, kako bismo podržali Romkinje da obezbede osnovna sredstva za život i obezbede potencijalne prihode, te da izađu iz kruga nasilja, projekat im  je obezbedio  neophodna sredstva za rad u poljoprivredi u skladu sa njihovim potrebama.

Jedna od aktivnosti u projektu jeste i omogućavanje pristupa uslugama podrške ženama koje su preživele nasilje i diskriminaciju . Ova aktivnost ukljucuje obuku stručnih osoba sa lokalnog nivoa da deluju kao osoba od poverenja Romkinjama koje su preživele nasilje i diskriminaciju. Učesnici treninga su   romski zdravstveni medijatori, romski koordinatori iz lokalnih samouprava, Romkinje aktivistkinje iz Romskog zenskog centra Bibija i udruzenja Ternipe iz Beograda .

Obuka je  obuhvatila teme vezane za pružanje prve podrške osobama koje se suočavaju sa nasiljem i diskriminacijom  i postojećim službama podrške. Obezbeđivanje lica od poverenja je od izuzetnog značaja, jer su Romkinje koje žive na selu višestruko marginalizovana grupa jer žene, kao pripadnice nacionalne manjine, žive u ruralnim sredinama sa niskim stepenom obrazovanja i nedostatkom društvenih kontakata van naselja sa nedostatak pozitivnog iskustva i poverenja u institucije koje treba da spreče i deluju u slučajevima nasilja. Osobe od poverenja će tokom realizacije projekta, ali i u okviru svojih drugih aktivnosti biti u stalnom kontaktu sa ženama koje su preživele nasilje  i diskriminaciju kroz rad na terenu ili pružanje različitih vrsta usluga.  Tokom obuke imacemo mogucnost da naucimo kako da identifikujemo da li su zene u opasnosti ili su  preživele nasilje i/ili diskriminaciju, da im  pruzimo mogucnost  da prijave nasilje i/ili diskriminaciju i  koje kontakte mogu da koriste da bi prijavile nasilje i diskriminaciju i na koji nacin mi mozemo da im pomognemo.

Share and Enjoy !

Shares