ROMSKA ŽENSKA MREŽA, 2004.

Jedan od rezultata seminara PISANJE PETOGODIŠNJEG STRATEŠKOG PLANA ZA MREŽU ŽENSKIH ROMSKIH ORGANIZACIJA održanog u Beogradu 02-03. decembra 2004., u organizaciji Romskog ženskog centra BIBIJA bio je formiranje neformalne mreže ženskih i drugih romskih organizacija.

PROTIV NASILJA, 2004.

Mreža ženskih romskih organizacija okupila se u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama i decom. Mreža je nastala kao rezultat projekta i seminara pod nazivom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

MREŽA POVERENJA PROTIV NASILJA ZASNOVANOG NA RODNOJ PRIPADNOSTI

Mreža poverenja je platforma 17 vladinih i nevladinih organizacija koje su svoju saradnju započele kroz seriju okruglih stolova organizovanih od strane Incest Trauma Centra – Beograd u periodu od juna do septembra 2001. pod nazivom »Vreme je za razgovor«. Smatramo da prava deteta zauzimaju jedno od najnižih mesta na skali ljudskih prava u Srbiji.

Share and Enjoy !

Shares