Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II

Opis projekta Poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani da bi se Romkinje bavile...Detaljnije...

Rani brakovi: Kršenje prava Romkinja

Projekat RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA, koji je tokom 3,5 meseca realizovala BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda pokrenut je sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja...Detaljnije...

OSNAŽENA ROMSKA ŽENA

Projekat »Osnažena romska žena« trajao je godinu dana, od decembra 2002. do decembra 2003. Projekat smo provodili u tri beogradska romska naselja: Veliki Mokri Lug, Tošin bunar i Bežanijska kosa....Detaljnije...

MLADI I LJUDSKA PRAVA

Metoda rada kojom se koristi Romski  ženski  centar BIBIJA u radu popularno je nazvan radionica. Radionica je naziv za specifičan oblik grupne interakcije. Glavno obeležje ove vrste rada je kružna...Detaljnije...

PORODIČNI PROJEKAT

Iskustvo  terenskog rada u protekle četiri godine doprineo je  boljem razumevanju ciljne grupe, a za naš centar to su Romkinje.  Posmatrati ženu izuzetu iz porodice, nemoguće je. Za Romkinju to...Detaljnije...

SANACIJA ROMSKOG NASELJA “DEPONIJA” 2000/01/02

Sanacija romskog naselja “Deponija” projekat je koji finansira Evropska zajednica od 01.oktobra 2000. Romski ženski centar BIBIJA  je partner u ovom projektu sa HU “Romsko srce” i Društvom za unapređivanje...Detaljnije...

ŽENSKA PRAVA ROMKINJA I MUŠKARCI 2001/02.

Romski  ženski centar BIBIJA osnovan je sa ciljem  i namerom da ljudska prava budu ženSka prava, a ženska prava postanu prava Romkinja. Tokom rada u 25 romskih naselja sa oko...Detaljnije...

ŽENSKA LJUDSKA PRAVA, 1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004.

U središtu pojma “ljudsko pravo” nalazimo činjenicu da ona predstavljaju prava svih ljudskih bića. Žene su stvorile ideju ženskih ljudskih prava iz jednog razloga: odbijanje prihvatanja realnosti neprestanog kršenja svih...Detaljnije...

PRAKTIKOVANJE ŽENSKIH LJUDSKIH PRAVA ROMKINJA U SRBIJI

Suštinska misija ženskog romskog pokreta u Srbiji izražena je nastojanjima da se promene stavovi i razmišljanjima Romkinja u smeru većeg angažmana u zadovoljavanju svojih osnovnih potreba za ljudskim, ženskim i...Detaljnije...

“Tradicija kao izazov i pokretački motiv u romskoj zajednici” – 1.7 – 31.12.2022.

Uz podršku Gradske uprava Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zastitu Bibija Romski ženski centar sprovodi projekat “Tradicija kao izazov i pokretački motiv u romskoj zajednici”  u romskim naseljima  opštinama Zemun,...Detaljnije...

Share and Enjoy !

Shares