“Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima” 01. X 2023 – 30. IX 2026. godine.

“Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečijim brakovima”, koji je podržan odstrane: UN Trust Fund-a od 01. oktobra 2023. do 30. septembra 2026. godine.

 Izvođenje projekta u opštinama i gradovima: Bujanovac, Vranje, Pirot, Leskovac, Kruševac, Kragujevac, Kostolac, Žabalj i beogradske opštine Zvezdara i Voždovac

Romkinje u zemljama Balkana su jedna od najugroženijih društvenih grupa, sa najmanjim procentom obrazovanja, zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, itd. I pored brojnih napora civilnog sektora, donatora i država, unapređenje položaja Romkinja ide sporo usled začaranog kruga siromaštva i diskriminacije u kome se nalaze. Jedan od elemenata tog začaranog kruga su i rani, prisilni i dečiji brakovi.

Romska ženska mreža (RŽM) je usmerena na ukidanje prakse dečijih brakova koji su prisutni u romskoj zajednici. Činjenica je da se dečiji brakovi dešavaju i među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima, ali je ova praksa, ipak, veoma zastupljena u romskim zajednicama, gde se, na osnovu podataka iz UNICEF-ovog MIKS istraživanja, više od polovine devojčica udaje pre navršene 18. godine života.

Na osnovu rezultata istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji, koje je sprovela Romska ženska mreža (2021. godine), sprovedeno na uzorku od 1485 ispitanica, 1358 žena je u brak stupilo između 18. i 25. godine (45%), dok je njih 143 (5%) u brak stupilo nakon navršenih 25 godina. Ispitanica koja je najstarija stupila u bračnu/vanbračnu zajednicu tada je imala 36 godina. Od ukupnog broja ispitanica, 1443 živi u bračnoj zajednici (48%), 1011 u vanbračnoj zajednici (34%), 217 je razvedeno (7%), 199 je udovica (7%), 113 je samo (4%), a preostala 31 ispitanica (1%) je rekla da je u vezi/verena ili neudata.

Navedeni rezultati ukazuju da značajan broj Romkinja nisu stupile u rani, dečiji prinudni brak već u uzrastu starijem od 18 godina.  Ovaj podatak je značajan upravo u cilju identifikacije životnih okolnosti i socijalnog okruženja koje je doprinelo da u bračnu/ vanbračnu zajednicu stupe kao punoletne osobe. Identifikacija ključnih tačaka koje su doprinele da u bračnu/vanbračnu zajednicu stupe kao punoletne će nam ukazati na to koji su značajni činioci koji su doprineli da romska devojčica ne stupi u dečji brak. Opšti cilj projekta jeste smanjiti zastupljenost dečjih brakova u romskoj zajednici u Srbiji i zaštiti ljudska prava romskih devojčica i žena. Obraćaćemo se, pre svega, romskim devojčicama i devojkama, ali i njihovim porodicama i zajednicama, u cilju promene njihovog ponašanja  i okončanja prakse dečijih brakova. Prva grupa aktivnosti odnosi se, dakle, na rad u 20 najugroženijih naselja u 10 pilot opština, pružanje podrške devojkama da ne stupaju u dečije brakove, pružanje informacija o mehanizmima zaštite, ali i na to da se pokrene razgovor o ovom problemu unutar njihovih zajednica. Ovu grupu aktivnosti izvodiće romske aktivistkinje iz lokalnih zajednica.

U 2021. godini, RŽM je inicirala Protokole za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciju dečijih brakova na lokalnom nivou.

​Druga grupa aktivnosti usmerena je ka lokalnim institucijama čija je nadležnost primena postojećih zakona i propisa koji se ne primenjuju u slučaju dečijih brakova među Romima. Pored potpisanih Protokola, pokrenućemo lokalne koalicije po modelu postojeće Nacionalne koalicije protiv dečijih brakova. Ove koalicije biće formirane od predstavnika nadležnih institucija. Njihov redovan rad pratiće lokalne romske ženske organizacije. Takođe, kao podrška devojčicama, zalagaćemo se za najmanje 30 stipendija  na godišnjem nivou za romske srednjoškolke u odabranim naseljima, kako bi se podstakla praksa institucionalne brige za najpotlačenije pripadnike romske populacije.

Treći deo aktivnosti usmeren je na neformalne „grassroots” aktivistkinje RŽM kako bi unapredile svoje znanje o nadležnostima i strukturi lokalnih samouprava i institucija, osnažile svoje samopouzdanje i efikasnije reagovale i u svojim zajednicama. One će biti ravnopravno uključene u lokalne koalicije u cilju jačanja partnerstva sa lokalnim institucijama, ali će i biti zadužene da iniciraju redovne sastanke i prate reagovanje na slučajeve dečijih brakova.

Projekat je adresiran na romsku zajednicu, predstavnike instutucija, kao i Romkinje aktivisktinje  kako bi sveobuhvatno delovao na uzroke i posledice dečijih brakova. Kroz ovaj projekat ukazujemo na različite problema sa kojima se Romkinje susreću, posebno one koje su žrtve dečijih brakova.

Share and Enjoy !

Shares