Projekat »Osnažena romska žena« trajao je godinu dana, od decembra 2002. do decembra 2003. Projekat smo provodili u tri beogradska romska naselja: Veliki Mokri Lug, Tošin bunar i Bežanijska kosa. U svakom naselju formirale smo po jednu grupu zainteresovanih žena koja je brojila od 18 do 20 žena. Zainteresovanih žena je bilo više, ali pravila ženskih radionica preporučuju grupu do 20 učesnica radi kvalitetnijeg rada.

Teme kojima smo se bavile ovih godinu dana podelile smo u pet većih tema:

  1. ŽENSKI IDENTITET
  2. DISKRIMINACIJA
  3. ŽENSKO ZDRAVLJE
  4. ODNOSI U KOJE ŽENA STUPA U ŽIVOTU

U decembru 2002. godine formirale smo tri grupe žena u tri beogradska naselja. U Velikom Mokrom Lugu grupa je brojila 20 žena, u Tošinom bunaru 19 i na Bežanijskoj kosi 18 žena. Dinamika radionica bila je sledeća: radionice su bile održavane jednom nedeljno sa svakom grupom tokom 12 meseci u trajanju od dva sata, dakle svaka grupa sastala se 48 puta u toku projekta. U toku decembra 2002. upoznale smo se sa grupom, predstavile projekat  i započele temu ženskog identiteta. Same radionice imale su atribute ženske radionice sa iskustvenim učenjem u kojem učestvuju sve žene-učesnice jednako isvaka iznosi svoje viđenje problema koji je tema radionice. Sva su razmišljanja jednako prihvaćena. Učesnice radionica prihvatile su ovaj način rada i aktivno učestovale u njemu. Zanimljiv je njihov odgovor na  pitanje kako se  osećaju u svojoj koži. Većina žena je svesna svoje različitosti u odnosu na većinsko stanovništvo, ali se kao  odrasle žene osećaju dobro. U mlađim danima pripadanje drugoj nacionalnosti bilo je problem. Neke od žena su navodile da su se stidele svoje nacionalnosti. U odnosu na muškarce, žene su lošije prolazile, više su diskriminisane, manje su se branile. Na početku rada održale smo prvu sručnu radionicu sa pravnicama Gordanom Stevanović i Jasminom Simić. One su predstavile pravno savetovalište u okviru RŽC BIBIJA, dale osnovne informacije o broju telefona, adresi savetovališta. Podelile su pamflete sa ovim informacijama kao i sa osnovnim ženskim ljuskim pravima. Radionice su tekle u aktivnom učestvovanju žena.  

Share and Enjoy !

Shares