Romski  ženski centar BIBIJA osnovan je sa ciljem  i namerom da ljudska prava budu ženSka prava, a ženska prava postanu prava Romkinja. Tokom rada u 25 romskih naselja sa oko 400 žena-učesnica uvidele smo da postoji potreba da se o nekim temama  koje su veoma bitne za ženu razgovara i iz ugla muškarca. Cilj ovog projekta je ojačavanje ženskih prava Romkinja u muškoj zajednici, poboljšanje kvaliteta života Romkinje, potom učiniti vidljivim diskriminaciju i predrasude koje trpe Romkinje, učiniti vidljivu tzv. dvostruku diskriminaciju koju Romkinja trpi.

Projekat je lociran u tri romska beogradska naselja: Veliki Mokri Lug, selo Rakovica i Petrovčić. Formirane su dve grupe zainteresovanih muškaraca, po jedna u svakom naselju. Radionice se održavaju jednom nedeljno u trajanju od po dva časa. Tri osnovne teme: SEKSUALNOST, LJUDSKA PRAVA, BOLESTI ZAVISNOSTI, PODELJENE SU U 24 PODTEME. Projekat traje 6 meseci. Metoda rada na sastancima je raznolika: razgovor, diskusija, anketa, demonstracija, igranje uloga, čitanje zanimljivosti.

Share and Enjoy !

Shares