SANACIJA ROMSKOG NASELJA “DEPONIJA” 2000/01/02

Sanacija romskog naselja “Deponija” projekat je koji finansira Evropska zajednica od 01.oktobra 2000. Romski ženski centar BIBIJA  je partner u ovom projektu sa HU “Romsko srce” i Društvom za unapređivanje romskih naselja iz Beograda. Predviđeno trajanje projekta je 32 meseca. U ovom trenutku to je najveći integralni projekat okrenut ka jednom romskom naselju. Cilj našeg udruženja je učiniti vidljivim probleme sa kojima se susreće romska žena u društvu i svojoj bližoj okolini, kao i artikulisanje svih vrsta potreba koje su neophodne za zdravo funkcionisanje i uspešan rad.  

Članice BIBIJE koje su uključene u projekat ¨Deponija¨ su : Slavica Vasić, Ružica Jovanović, Katarina Pejović, Đurđica Zorić,Leposava Mitrović.

Naša ciljna grupa su Romkinje, lokalna i lica raseljena sa Kosova. Projekat se bavi ženskim identitetom i ženskim zdravljem. Baveći se ovim problemom putem radionica, odnosno sastanaka, organizovali smo nekoliko grupa žena rukovodeći se principima da situacije koje razmatramo budu autentične, žive, da iskustva osvešćujemo kroz razmenu sa drugima, da doživljaj dobije smisleni okvir i da ga žene-učesnice prihvate i obogate sopstvenim iskustvom.

Teme naših sastanaka su raznolike, vezane za ženu, njen položaj u porodici, užoj i široj zajednici, odnosi u koje stupa tokom života, zdravlje žene psihičko i fizičko, kao i sva druga pitanja koja ženu interesuju, a nametnu se kao interesantna u toku druženja. Poseban segmenat predstavljaju ženska prava i kako ih oživeti u romskoj zajednici. Naš je cilj, želja i zadatak da romsku ženu vratimo njenoj izvornoj snazi, ulozi borca za bolji i kvalitetniji život, da probudimo u njoj svest da samo oslanjajući se na svoje sposobnosti može izmeniti ovaj i ovakav, krajnje nepovoljan, položaj romske žene uopšte.

Na osnovu podataka dobijenih na terenu,  formiramo po dve grupe žena. Grupe se nalaze u  različitim delovima naselja. Svaka grupa broji 20 žena, a radionice se održavaju jednom nedeljno u trajanju od po 2 sata. Svaki mesec nosi po jednu temu koja je dominantna. Jednom mesečno delimo poklon pakete koji pored osnovnih higijenskih stvari, sadrže uvek po nešto za samu ženu po njihovom izboru, napr. šminka, boje za kosu, dezodorans i sl. Podaci do kojih smo došli u dosadašnjem radu pokazuju vrlo teško stanje  u kojem se nalaze Romkinje u naselju Deponija. Izraženo u procentima više od 90% njih su domaćice, znači ekonomski ovisne o mužu, a to povlači za sobom smanjenu ili nikakvu ulogu u odlučivanju o sopstvenom životu, o vaspitanju dece, naročito ženske dece, koja se udaju vrlo rano, 14 -16 godine. Odluka o obrazovanju u 90% slučajeva nije njihova. Romkinja prekida školovanje najkasnije u sedmom razredu osnovne škole, a 40% njih nije ni krenulo u školu. Živeći bez vode i struje pogodno su tle za razne bolesti.

Romski ženski centar BIBIJA postavio je za jedan od ciljeva vidljivost Romkinje sa svojim potrebama, u čemu smo uspeli. Probleme Romkinja iz naselja Deponija, iznosimo na svim sastancima, kao i na sastancima radne grupe u opštini Palilula.  Našim klijentkinjama pružili smo 2 sata nedeljno koji su samo njeni, gde se ona oseća potrebnom i važnom. U toku naših radionica žena je ta koja priča, svaka žena je saslušana do kraja, i svaka  ima šta da kaže. Evaluacije koje vršimo posle svake zaokružene teme pokazuju da se žene prijatno osećaju na radionicama i rado dolaze. Posebno bismo pomenule poverenje koje smo stvorili u grupi. Naime, svaki naš razgovor ostaje samo naš.

Share and Enjoy !

Shares