Angažovanje eksperta/kinje za razvijanje okvira sa instrumentima za praćenje modela ekonomske reintegracije žena koje su preživele nasilje…

Opis poslova (ToR) za angažovanje eksperta/kinje  za  razvijanje okvira sa instrumentima za praćenje  modela ekonomske reintegracije žena koje su preživele nasilje a koje su iz marginalizovanih grupa

BIBIJA Romski ženski centar i UN WOMEN kancelarija u Srbiji realizuju projekat “Pružanje mogućnosti za ekonomsku reintegraciju Romkinja koje su preživele nasilje “

Kroz ovaj projekat Bibija romski zenski centar će u saradnji sa UN Women identifikovati uspešne međunarodne i nacionalne modele ekonomske (re) integracije žena koje su preživele nasilje a koje su iz  marginalizovanih grupa. Ovaj model će se pilotirati u 5 opština odnosno gradova.  Model koji će se pilotirati treba da uključi  identifikaciju žena koje su izložene nasilju, njihovo osnaživanje kroz psiho-socijalnu podršku i (re) integraciju na tržište rada.

Od presudne je važnosti  da se ojačaju  mehanizmi za pružanje održive podrške zasnovane na zajednici za dalji razvoj i promociju postojećih kapaciteta Romkinja u borbi protiv diskriminacije i nasilja.

Kako bi se osigurao kvalitet, nakon odabira modela reintegracije biće razvijen okvir za praćenje njegove implementacije koji će uključivati kontekstualne faktore i perspektive glavnih pružalaca usluga i korisnika. On će se sprovoditi kontinuirano kako bi se omogućilo blagovremeno prilagođavanje i na kraju revizija modela na osnovu povratnih informacija dobijenih od svih zainteresovanih strana.

Neophodne kompetencije:  

  • Iskustvo u monitoringu projekata koji se implementiraju na lokalnom nivou
  • Iskustvo u koordinisanju aktivnosti između različitih  sektora i  u okviru multidisciplinarnih timova
  • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagođavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst

Angažovani ekspert/kinja će realizovati  aktivnost od 11. oktobra 2021. godine do 15. avgusta 2022. godine

Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV.

Sve aplikacije pristigle do 7. oktobra  2021. godine do 15:00 časova biće razmatrane.

Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 27. septembar 2021.

Share and Enjoy !

Shares