Proglašeni dobitnici Nagrade EU za integraciju Roma 2021. godine na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Evropska komisija objavila je imena 14 dobitnika četvrte nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Ovogodišnja nagrada odaje priznanje ljudima, koji promovišu jednakost kroz zapošljavanje. Svečana dodela nagrada održana je u okviru 5. EU nedelje Roma (27. – 30. septembar 2021).

Od 67 prijavljenih, ovih 14 dobitnika prikazali su izuzetan doprinos u sledećim oblastima:

  • povećanje mogućnosti zaposlenja Roma i osnaživanje žena;
  • ponuda karijernog usmeravanja i mentorske podrške Romima, uz stručno osposobljavanje i stažiranje;
  • povećanje učešća informisanih Roma u procesima donošenja odluka;
  • poboljšanje pristupa socijalnim pravima, kvalitetnom zapošljavanju i javnim uslugama poput obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja;
  • borba protiv nasilja nad ženama i brakova dece, omogućujući Romkinjama da budu nezavisne;
  • rad sa akterima i preduzećima u javnom i privatnom sektoru kako bi promenili svoju perspektivu Roma i smanjili nepismenost;
  • pomoći mikro preduzećima koja nemaju pokriće za kupovinu opeme

Pogledajte govor Slavice Vasić , predstavnice Bibije, kao jednog od dobitnika ove nagrade:

Romska populacija je izložena najvišem stepenu socijalne ugroženosti i isključenosti. Pripadnici romske populacije su 7,5 puta više izloženi riziku od siromaštva od većinske populacije, a 56,3% romske dece živi ispod granice siromaštva. 

Nacionalni strateški dokumenti koji se odnose na zapošljavanje, inkluziju Roma i rodnu ravnopravnost, kao i godišnji planovi rada NSZ, predviđaju mere za povećanje zapošljivosti Roma, ali treba uložiti dodatne napore kako bi se olakšao pristup postojećim merama i kako bi se one u potpunosti iskoristile. Posebno se treba usredsrediti na rodnu ravnopravnost, budući da su Romkinje višestruko marginalizovane.

Specifičnost Romskog ženskog centra BIBIJA je u tome što se prvenstveno bavi potrebama romskih žena. Dvadeset  i tri godina rada na terenu, odnosno u romskim naseljima, dale su nam uvid u stvarne potrebe romskih žena i u to kako se te potrebe mogu zadovoljiti.  Kada je reč o ostvarivanju ženskih ljudskih prava u romskoj zajednici, postoji jedna značajna karakteristika – ekonomska zavisnost žene od muža u romskoj porodici često dovodi do povećanog rizika od nasilja. Osnova ovog problema nalazi se u povredi prava na obrazovanje romskih devojčica koje su sprečene u obrazovanju, bilo zbog potrebe da majci pomažu u domaćinstvu i u drugim aktivnostima, bilo zbog ranog braka ili postojeće diskriminacije u školama. Prilikom zapošljavanja žena iz višestruko marginalizovane grupe nailazi se na dva problema. Prvi se odnosi na nizak nivo obrazovanja i konkurentnosti na tržištu rada Romkinja, kao i na potrebu za dodatnom obukom, a drugi problem je nedostatak informacija koje imaju osetljive grupe kada je učešće u programima koji nude NSZ u pitanju. NSZ je osobe sa osnovnim obrazovanjem, kao i one bez njega, prepoznala kao „radnike bez zanimanja“, što im veoma otežava pronalazak posla na tržištu rada. Iz BIBIJINOG dugogodišnjeg iskustva, šanse da žene dobiju posao, a naročito Romkinje „bez zanimanja“, veoma su male.

Zbog svega toga mi smo pokrenule programe  ekonomskog osnazivanja do sada kroz njih proslo vise od 700 zena, do sada smo pomogli u zaposljavanju 120 Romkinja. Bibija koja ima sediste u Beogradu radi u saradnji sa drugim partnerskim organizacija kao sto su Rosa iz Leskovca, NVO Most 014 iz Valjeva, Udruzenje Roma Novi Becej iz Novog Beceja, Udruzenje Ternipe iz Pirota sirom Srbije.

Poslednji u nizu projekta koje smo sprovodili sproveli smo uz finansijsku i savetodavnu podrsku GiZ a i ova  akcija je bila  usmerena ka rešavanju problema koji se tiču: 1) Roma, a posebno Romkinja, koji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima zaposlenja i koji imaju niske obrazovne kompetencije i nisu dovoljno konkurentni na tržištu rada. Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija  i partnerske organizacije  podstakle su veliki broj njih da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada;

2)  Problem niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma resavali smo održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (NSZ, lokalnih samouprava, OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje, uticali smo na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i doprineli uspostavljanju sistema komunikacije na nivou lokalnih samouprava;

3)  Takodje bavili smo se nekonkurentnom pozicije Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ registrovani Romi identifikovani kao teže zapošljiva lica. Tokom sprovođenja aktivnosti posebnu pažnju posvetili smo Romkinjama, mladima i interno raseljenim osobama, koje predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.

Opšti cilj akcije je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisane radne snage sa potrebnim kvalifikacijama.

 560 pripadnika teže zapošljivih grupa iz Beograda, Valjeva i Leskovca, među kojima 405 žena, dobilo je u u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“, stručnu i mentorsku podršku u cilju sticanja novih znanja i veština neophodnih da se uključe u tržište rada i zaposle. Rezultati aktivnosti projekta su i preporuke za rodno senzitivne mere za zapošljavanje i rodnu ravnopravnost, koje će dugoročno doprineti ekonomskom osnaživanju Roma, Romkinja i drugih teže zapošljivih osoba na lokalnom i nacionalnom nivou .

„Smatramo da je veoma važno što je fokus naših aktivnosti bilo direktno pružanje podrške koja će korisnicima omogućiti bolje pozicije na tržištu rada i zapošljavanje. U toku projekta smo održali niz edukativnih radionica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, dok je za 40 Romkinja i 10 Roma, organizovana stručna obuka za zanimanja koje su sami izabrali  , koje će podići njihove šanse za zapošljavanje ili samozapošljavanje. Svim korisnicima je pruzena mentorska podrska, koju su pruzali nase aktivistkinje I aktivisti I za svakog korisnika ja u saradnji sa Nacionalnom sluzbom za zaposljavanje uradjen individualni plan.  Nakon završene obuke za sve polaznike obezbeđen je I  početni materijal za rad.

Bibija takodje u sradnji sa UN women u okviru projekta  Primeni normi promena svesti  sprovodi projekat  “Pružanje mogućnosti ekonomske reintegracije Romkinjama koje su preživele nasilje“

Ženama koje su žrtve nasilja u porodici i drugih vidova nasilja potreban je određeni broj usluga koje omogućavaju njihov oporavak od nasilja, uključujući, kada je to neophodno, pravno i psihološko savetovalište, finansijsku pomoć, stanovanje, obrazovanje, obuku i pomoć prilikom zapošljavanja (član 20. Istanbulske konvencije).

Finansijska zavisnost od nasilnika često prinudi žene da se vrate u vezu gde su zlostavljane, tako da je od presudnog značaja osigurati obrazovanje, obuku i mogućnosti zapošljavanja u cilju osnaživanja žrtava nasilja. Ranjivije su žene iz marginalizovanih zajednica u situaciji nasilja, posebno Romkinje, a često čak ni osnovne usluge nisu adekvatne njihovim potrebama, niti su im dostupne.

Situacija s pandemijom još je više dovela do izražaja pitanje zavisnosti Romkinja o nasilniku, s obzirom na to da se većina Romkinja suočava s ozbiljnim ekonomskim problemima pošto ne mogu da obavljaju posao koji su obavljale pre krize, obično u neformalnom sektoru.

Bibija u okviru ovog projekta priprema Model ekonomske (re)integracije žena koje su preživele nasilje iz marginalizovanih grupa koji razvijamo i koji je  dostupan za dalje širenje.  Takodje  za 100 Romkinja  koje su preživele nasilje iz 5 ciljanih opština pruzamo psiho-socijalno osnaživanje i povećavamo njihove mogućnosti zapošljavanja i zarađivanja prihoda. Njih 50 ce moci na osnovu izabranog modela da  poveca mogucnost za zaposljavanje.

Srećna sam što smo nagradu dobili po drugi  put,  jer ova nagrada jeste vetar u leđa  za sve ono sto radimo u želji da pomognemo Romkinjama i da ostvarimo  svoju misiju da osnazimo romsku zenu i njenu porodicu, da Romkinje imaju pravo na obrazovanje, pravo na slobodnu biranje partnera, zaposljavanje, adekvatnu zdravstvenu zastitu.  Jer samo jaka i  ekonomski osnažena Romkinja ima mogućnost da donosi odluke u svojoj porodici, da izadje iz situacije nasilja, da pomogne svojim cerkama i sinovima da nastave obrazovanje, da ne uđu u dečji brak  i da bude integrisana u drustvo. Želim da se zahvalim svim partnerskim organizacijama koje sarađuju sa Bibijom, timu Bibije, svim instutucijama na lokalnom i na nacionalnom nivou sa kojima sarađujemo, u ovoj aktivnosti veoma značajan partner nam je Nacionalna služba za zapošljavanje, svim donatorima koji podržavaju naš rad , svim učesnicama i učesnicima naših programa zbog kojih i postojimo.

Share and Enjoy !

Shares