Opis poslova (ToR) za angažovanje eksperta/kinje za izradu analize slučaja  Primeri dobre prakse devojke koje se nisu udale pre 18 godine za potrebe Romske ženske mreže Srbije

Projekat Institucionalna podrška radu Romske Ženske Mreže Srbije

Podržan od strane: Trag fondacije uz podršku OAK fondacije od 01.08.2023.-31.07.2024.

Romska ženska mreža je usmerena na ukidanje prakse dečijih brakova koji su prisutni u romskoj zajednici. Činjenica je da se dečiji brakovi dešavaju i među opštom populacijom u Srbiji, često među siromašnijim stanovništvom i u ruralnim predelima, ali je ova praksa, ipak, veoma zastupljena u romskim zajednicama, gde se, na osnovu podataka iz UNICEF-ovog MIKS istraživanja, više od polovine devojčica udaje pre navršene 18. godine života.

Podaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, pokazuju da su tokom 2022. godine centri za socijalni rad identifikovali 203 dece žrtava dečijeg braka od kojih 9 (4,4%) dečaka, i 194 (95,6%) devojčica. U svim prethodnim izveštajnim periodima uočen je najveći broj romske dece koja su pogođena dečijim brakom. Od ukupnog broja dece 128 (63%) je romske nacionalne pripadnosti i to 6 dečaka (0,4%) i 122 devojčice (95,6%) .

Među identifikovanom decom dominira uzrast dece od 16 i 17 godina (143 deteta, 70,4%), ali nije zanemarljiv i broj od 60 (29,6%) dece mlađe od 16 godina, koja su posebno pogođena dečijim brakom na tom izrazito niskom uzrastu. U romskoj populaciji je značajno veći udeo devojčica mlađih od 16 godina i on iznosi 38,2% u grupaciji romske dece.

U 48 slučajeva (17 romske dece) centri su dali nalaz i mišljenje po zahtevu suda za formalno sklapanje braka (koji su gotovo uvek u prilog sklapanja bračne zajednice, iako se radi o deci ispod 18 godina starosti), što ukazuje na uglavnom, formalan pristup stručnjaka ovom pitanju.

Pozivajući se na istraživanja UNICEF-a, ova praksa najzastupljenija među romskom populacijom te u ruralnim područijima istočne i jugoistočne Srbije. Dečiji brakovi se u romskoj populaciji održavaju zbog nedostatka interesa šire društvene zajednice da se tim problemom ozbiljnije bavi pod obrazloženjem da je reč o “romskom običaju”. Uz ovakve predrasude, diskriminaciju i težak ekonomski položaj Roma u Srbiji, problem dečijih brakova ostaje na socijalnoj margini.

Na osnovu rezultata Istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji, koje je sprovela ženska Romska mreža ( 2021 godine), sprovedeno na uzorku od 1485 ispitanica, 1358 ispitanica je u brak stupilo između 18. i 25. godine  (45%), dok je njih 143 (5%) u brak stupilo nakon navršenih 25 godina. Ispitanica koja je najstarija stupila u bračnu/vanbračnu zajednicu tada je imala 36 godina. Od ukupnog broja ispitanica, 1443 živi u bračnoj zajednici (48%), 1011 u vanbračnoj zajednici (34%), 217 je razvedeno (7%), 199 je udovica (7%), 113 je samo (4%), a preostala 31 ispitanica (1%) je rekla da je u vezi/verena ili neudata.

Navedeni rezultati ukazuju da značajan broj Romkinja nisu stupile u rani dečiji prinudni brak već u uzrastu starijem od 18 godina. Ovaj podatak je značajan upravo u cilju identifikacije životnih okolnosti i socijalnog okruženja koje je doprinelo da u bračnu/ vanbračnu zajednicu stupe kao punoletne osobe. Identifikaciju ključnih tačaka koje su doprinela da u bračnu/vanbračnu zajednicu stupe kao punoletne će nam ukazati koji su to značajni činioci koji su doprineli da romska devojčica ne stupi u dečji brak.

Podrška Trag fondacije uz finansijsku podršku OAK fondacije radu RŽM je usmerena na javno zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji. Projektna ideja prati ratifikovane i donete međunarodne i nacionalne dokumente koji se odnose na ženska – dečija ljudska prava i stvara uslove za njihovu dopunu i primenu. 32 romske ženske organizacija okupljenih u RŽM, u skladu sa strateškim ciljevima delovanja Mreže će kroz niz aktivnosti nastaviti da radi na podizanju nivoa svesti i mobilizaciji romske i šire društvene zajednice kako bi mogli da deluju na rešavanje ovog zajedničkog problema.

U okviru aktivnosti. 1.1 Izrada analize studije slučaja – Primeri dobre prakse devojke koje se nisu udale pre 18 godine planirano je angažovanje ekspertkinje za izradu analize studije slučaja.  U cilju prikupljanja sveobuhvatnih i uniformnih informacija i podataka uradiće se scenario za studiju slučaja. Aktivistkinje će biti obučene prikupljanje informacija, a na osnovu datog scenarija za studiju slučaja. Obučene aktivistkinje i pripremljen scenario za studiju slučaja će biti polazna osnova za  na terenu i prikupljanje 64 studija slučaja sa devojkama i 64 sa očevima i majkama. Na osnovu prikupljenih informacija i podataka biće obrađeni podaci i urađena analiza

Neophodne kompetencije:

  • Minimum deset godina relevantnog iskustva u oblasti prava žena i zaštite žena od nasilja
  • Iskustvo u pisanju analiza I izveštaja a u vezi dečjim, prinudnim I ranim brakovima
  • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagođavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst

Zadaci:

Izrada scenarija za studije slučajeva

Obuka aktivistkinja za rad na studiji slučaja

Obrađeni podaci i urađena analiza 

Angažovani ekspert/kinja će realizovati aktivnost od 20 oktobra 2023. godine do 31. jula 2024. 

Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV.

Sve aplikacije pristigle do 16. oktobra 2023. godine do 15:00 časova biće razmatrane.

Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 06. oktobar 2023. godine

Share and Enjoy !

Shares