Sastanak Romske ženske mreže sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić

U nedelju 8. oktobra održan je sastanak kom su prisustvovale premijerka Ana Brnabić, narodna poslanica Nataša Tasić Knežević, predstavnice Romske ženske mreže Srbije, predsednica UO Slavica Vasić Mitrović, članica UO Sofka Vasiljković i koordinatorka RŽM Srbije Tanja Grgić.
Nakon pozdravne reči predsednice Vlade Ane Brnabić, predsednica UO RŽM Srbije Slavica Vasić Mitrović govorila je o studiji slučaja koju je RŽM Srbije sprovela 2022/23 godine, predstavljanju problema maloletničkih (ranih) brakova u Skupštini Srbije. Predstavila je inicijative za izmenu Porodičnog zakona, Zakona o nasilju u porodici i Krivičnog zakonika a koji se odnose na dečji brak i nasilje u porodici jer dečji brak jeste nasilje u porodici.

U okviru projekta Institucionalna podrška radu romske ženske Mreže uz podršku Trag i Oak fondacije, urađena je studija Dečji, rani i prinudni brak koja je predstavljena premijerki i njenom timu, a takođe su dobili i štampanu verziju studije. U okviru novog projekta koji sprovodimo uz podršku Trag i Oak fondacije planirana je izrada studije slučaja koja se odnosi na devojke koje imaju više od 18 godina i razlozima koji su doveli do toga da ne stupe u dečji brak. Premijerku smo pozvali na konferenciju na kojoj će se uraditi uporedna analiza obe studije, a koja će biti održana u okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma koja se održava u od 8. marta do 8. aprila.
Predstavljeni su i programi ekonomskog osnazivanja Romkinja i trenutni projekti koji se odnose na ekonomsko osnaživanje Romkinja a koje Bibija sprovodi uz podršku L’Oréal Fund for Women,  projekat “Jačanje ekonomske sigurnosti Romkinja i povećanje ravnopravnosti u romskoj zajednici u Srbiji”. Projektne aktivnosti traju od 6. marta 2023 godine do 5. marta 2024. godine.  Naš projekat doprinosi osnaživanju Romkinja kako bi živele život bez nasilja i diskriminacije, i doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju. U okviru projekta radile smo na terenu sa Romkinjama iz romskih naselja  u cilju povećanja njihovog znanja o socioekonomskim pravima, diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju, kao i dostupnim uslugama podrške u cilju zaštite od nasilja i diskriminacije, ali i podizanja zapošljivosti. U okviru programa pružamo usluge obuke za stručno usavršavanje za stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje i ekonomsku reintegraciju za 30 Romkinja da unaprede svoje kvalifikacije i veštine na tržištu rada. Sve ove devojke imaju mogućnost da se prijave u Nacionalnu službu za zapošljavanje i da se nakon dobijenog sertifikata i da se u njihov individualni plan ovo ubeleži kao njihova veština i mogućnost traženja posla.
Bibija romski ženski centar sprovodi i projekat Unapređenje kapaciteta Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje uz podršku Grada Beograda-Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu u okviru kog 10 Romkinja ima mogućnost da unapredi svoje kvalifikacije i veštine na tržistu rada. Takođe smo
razgovarali i o problemima koje imaju pedagoški asistenti/asistenkinje I zdravstvene medijatorke zbog toga što njihovo radno mesto nije sistematizovano.
Nakon toga članica UO Sofka Vasilković predstavila je problem zapošljavanja mladih Roma i Romkinja. Koordinatorka RŽM Srbije Tanja Grgić predstavila je problem sa kojim se susreću zdravstvene medijatorke u svom radu, kao i predloge koji bi rešili problem statusa zdravstvenih medijatorki. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić pokazala je inetresovanje za rešavanje problema Roma i Romkinja.

Share and Enjoy !

Shares