OPISMENJAVANJE ROMKINJA

Baveći se  tematikom romskih žena u proteklih šest godina obuhvatili smo preko 500 žena   iz 20-tak beogradskih  romskih naselja.  U osnovi svih projekata koji su provođeni i provode se na...Detaljnije...

VEZA SIROMAŠTVA i KRŠENJA PRAVA NA OBRAZOVANJE

Jedan od očiglednih rezultata nemogućnosti žena da ostvare veći uticaj u donošenju odluka koje se direktno i/ili indirektno tiču njihovih sudbina je siromaštvo. Uticaj siromaštva na uživanje drugih prava i...Detaljnije...

Share and Enjoy !

Shares