PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE I PISANJE IZVEŠTAJA O TRAFIKINGU LJUDSKIM BIĆIMA. NJEGOVE POSLEDICE NA ROMSKE ZAJEDNICE, 2004.

Za ciljeve projekta u kome smo partneri sa ODIHR CPRSI označili smo: –          realnu procenu situacije o trgovini romskom decom u Srbiji –          prikupljanje podataka o trgovanoj deci –          analiza...Detaljnije...

SVET ŽENA – ANTI SEX TRAFIKING KAMAPANJA

SVET ŽENA  je program posvećen anti-trafikingu. Ovo je nacionalni projekat Romskog informativnog centra iz Kragujevca. Romski ženski centra BIBIJA uključio se u mrežu SVET ŽENA  sa ciljem  otkrivanja i prevencije...Detaljnije...

TRGOVINA ŽENAMA U SRBIJI

Tokom 80-tih godina bivša Jugoslavija je bila zemlja destinacije i tranzita za trgovinu ženama. Osnovi razlog treba tražiti u činjenici da je imala bolji standard od ostalih zemalja regiona i...Detaljnije...

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA

Predviđeno trajanje projekta je 12 meseci. Romski ženski centar BIBIJA  će sa partnerskim organizacijama formirati u svojim sredinama grupe zainteresovanih Romkinja sa kojima će u dva ciklusa po četiri meseci...Detaljnije...

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA, 2004, 2005

Najalarmantnija kršenja ženskih ljudskih prava beležimo u domenu ženskog ljudskog prava na život bez nasilja.   U centru ovog problema prepoznajemo pored tradicionalne rodne socijalizacije i drugih patrijarhalnih stereotipa, tradicionlanu izolovanost...Detaljnije...

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA

Veza između nasilja prema ženama i ženskog siromaštva je svakodnevna pojava koja nas okružuje. Iskustvo Romskog ženskog centra BIBIJA govori da  Romkinje koje su zlostavljane od strane svojih muževa retko...Detaljnije...

“Prevencija nasilja i diskrminacije Romkinja koje žive u ruralnim područjima“ – 20.1 – 19.11.2022.

U okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), a uz podršku Norveške ambasade u Beogradu,...Detaljnije...

Share and Enjoy !

Shares