Seminari, treninzi, edukacije

ŽENSKO ZDRAVLJE

Žensko ljudsko pravo na zdravlje jedno je od najviše kršenih ljudskih prava. Statistike pokazuju da loši uslovi života, loša ishrana, nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava umnogome narušavaju zdravlje žena.

TRENING ZA ROMSKE AKTIVISTKINJE

Seminar pod radnim nazivom TRENING ZA ROMSKE AKTIVISTKINJE održan je od 15 - 21.01.2001. u hotelu »Excelzior« u Beogaradu, u organizaciji Romskog ženskog centar BIBIJA.

SEMINAR O LOBIRANJU I PRAVIMA (ARTS)

Minority Rights Group International organizovala je petodnevni seminar za 30 aktivista za manjinska prava iz jugositočne Evrope. Seminar je bio namenjen ljudima koji su već uključenji u proces lobiranja za ljudska i manjinska prava u svojim zemljama i ljudima koji su u mogućnosti da treniraju druge u svojoj zajednici o manjinskim pravima i međunarodnim institucijama.

LJUDSKA PRAVA

SVETSKA KONFERENCIJA PROTIV RASIZMA bila je akciono orijentisana i fokusirana na praktične korake u iskorenjivanju rasizma, uključujući i mere prevencije, edukacije i zaštite. Takođe, nastojala je da obezbedi efektivne mere za ublažavanje posledica koje žrtve rasizma i rasne diskriminacije nose.

NASILJE

Seminar je imao za cilj osposobljavanje aktvistkinja BIBIJE za rad sa ženama koje su preživele razne vrste nasilja u porodici i društvu.Radeći na terenu u romskim naseljima u Beogradu i okolini, susretale smo se mnogo puta sa raznim vidovima nasilja nad ženom i decom.

Share and Enjoy !

Shares