PRVI SEMINAR O ŽENSKOM ZDRAVLJU, 26.11.-01.12.2001. Beograd,

DRUGI SEMINAR O ŽENSKOM ZDRAVLJU, 06.02.2002. –10.02.2002. Beograd,

Žensko ljudsko pravo na zdravlje jedno je od najviše kršenih ljudskih prava. Statistike pokazuju da loši uslovi života, loša ishrana, nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava umnogome narušavaju zdravlje žena. Poseban aspekat narušavnja zdravlja žena predstavlja onemogućavanje prava na adekvatno lečenje, kao i neinformisanost. Ovo su razlozi zbog kojih je u organizaciji Autonomnog ženskog centra iz Beograda održano dva seminara čija je glavna tema bila ŽENSKO ZDRAVLJE.

Nazivi sesija su seldeći:

1. ZENSKO ZDRAVLJE
2. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SEKSUALNOSTI
3. KONTRACEPCIJA
4. TRUDNOĆA
5. POLNO PRENOSIVE BOLESTI AIDS, HERPES, HEPATITIS, GENITALNE BRADAVICE, INFEKCIJA HPV, SIFILIS, GONOREJA,
6.BOLESTI I STANJA KOJA IMAJU UTICAJ NA ZDRAVLJE ZENA
7. MENTALNO ZDRAVLJE
8. LEZBEJSKA EGZISTENCIJA
9. BOLESTI ZAVISNOSTI
10. NASILJE NAD ZENAMA – MUŠKO NASILJE
11. NASILJE NAD ZENAMA II – ZDRAVSTVENI PROBLEM

NVO SASTANAK ROMKINJA i PRISTUP ZDRAVSTVENOJ NEZI
Beč-Austrija, 28-29. novembar 2002.

Sastanak je održan 28 i 29. novembra 2002. u Beću, Austrija uz podršku OEBSa, Saveta Evrope i Evropskog monitoring centra za rasizam i ksenofobiju – agencije EU.
Cilj ovog sastanka bio je stimulisati razmenu informacija i diskusiju između NVOa koje se bave zdravljem romkinja i romksim pitanjima, dajući im priliku da unaprede i podele svoje opozicije u odnosu na ovu temu. Ovaj sastanak je istovremeno bio i stimulans za stvarnaje mreže romkinja, kako grupa tako i pojedinki koje su zabrinute za pitanja zdravlja. Teme o kojima se tokom sastanka diskutovalo bile su: Diskriminacija u pristupu zdravstvenoj nezi, Zdravstvene potrebe romkinja, Društvene deternimante u pristupu zdravstvenoj nezi, Uloga romskih zdravstvenih medijatora, Lobiranje i umrežavanje u cilju poboljšanja prisutpa zdravstvenoj nezi

Na osnovu znanja i kontakata ostvarenih tokom tog sastanka “BIBIJA” je kasnije organizovala dvodnevnu seminar-radionicu, 7 i 8. aprila 2003. u Beogradu u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo – SAD, Fondom za otvoreno društvo – Srbija i Lekarima sveta – Njujork.

ZDRAVLJE ROMA I LJUDSKA PRAVA

07 – 08. April 2003. Beograd

Institut za otvoreno društvo (OSI)-SAD, Fond za otvoreno društvo (FOS)– Srbija. Doktori sveta (DOW)–Njujork i “BIBIJA”–romski ženski centar organizovali su dvodnevnu radionicu “Zdravlje roma i ljudska prava”, 7-8 aprila 2003 u Beogradu.

Tokom radionice, učesnici su diskutovali o izazovima koje nosi problem romskog zdravlja, o odnosu između zdravlja i ljudskih prava i kako zakon i praksa mogu biti usmereni u pravcu promocije zdravlja roma i njihovih prava. Seminar- radionicu vodili su: Karen Plafker (OSI), Lydia Pace (OSI), Diana Beth Hoover (DOW), Marta Schaaf (DOW), Anna Pomykala, Eszter Csernus (Mađarska unija civilnih sloboda) and DOW Kosovo – Obrazovni tim o zdravlju manjina (Tracey John, Besim Xhaka, Gjevrije Banushi, Velvete Berisha), kroz sledeće teme:

-Definicija zdravlja/ Determinante zdravlja
-Pravo na zdravlje i pravo na zdravstvenu zaštitu i korišćenje pravnog zastupanja u rešavanju zdravstvenih pitanja
-Prava pacijenta
-Zdravstveni status Roma i pristup zdravstvenoj nezi / zdravstveno osiguranje u Srbiji – predstavile su lokalne organizacije
-Procena zdravstvenog statusa u svojoj zajednici
-Zdravlje i osnaživanje
-Vežba postavljanja prioriteta

U radu radionice ušestvovali su romi, studenti medicine i prava i predstavnici romskih i neromskih NVOa iz Srbije: “Romski dečiji centar” – Beograd, “Ženski prostor” – Nis, “Romski Informacioni Centar” – Kragujevac, YU Udruženje za obrazovanje, kulturu i zdravlje”– Leskovac, “Centar za manjinska prava”– Beograd, “Odbor za ljudska prava Roma” – Kragujevac, “Phralipe” – Beograd, “Romsko udruženje NOVI SVET” – Beograd, “BIBIJA-Romski ženski centar” – Beograd, “YU Centar za medicinsko pravo” -Belgrade, “Fond za humanitarno pravo” – Beograd i Novi Sad.

Cilj dvodnevnog seminara-radionice bio je da učesnici steknu mogućnost pristupa zdravstvu i da lobiraju za pozitivne promene u pitanjima zdravlja, i da ustanove prioritete u promociji zdravlja roma. Ti prioriteti će biti korišćeni kao vodič za naknadna konkurisanja za grantove Instituta otvorenog društva.

Share and Enjoy !

Shares