O nama

Romski ženski centar BIBIJA

Romski ženski centar BIBIJA osnovan je 1998. godine. Cilj našeg centra je učiniti vidljivim probleme sa kojima se susreće romska žena u društvu i svojoj bližoj okolini, kao i artikulisanje svih...Detaljnije...

ČUDOTVORNA TETKICA BIBIJA

Davno je to bilo, u prastaro vreme, kad se na zemlji pojavila neka opaka bolest, koju su jedni zvali čuma a drugi kolera. Ta je bolest umorila mnogu decu.  I eto,...Detaljnije...

ŽENSKO PITANJE DANAS

Još pre samo nekoliko godina ove tri reči složene u, danas već dobro poznatu,  sintagmu  zvučale su kao elementarna nepogoda. I  kako su nas naučili da je svaku nepogodu bolje...Detaljnije...

ROMSKA ŽENSKA MREŽA, 2004.

Jedan od rezultata seminara PISANJE PETOGODIŠNJEG STRATEŠKOG PLANA ZA MREŽU ŽENSKIH ROMSKIH ORGANIZACIJA održanog u Beogradu 02-03. decembra 2004., u organizaciji Romskog ženskog centra BIBIJA bio je formiranje neformalne mreže ženskih i drugih romskih organizacija.

PROTIV NASILJA, 2004.

Mreža ženskih romskih organizacija okupila se u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama i decom. Mreža je nastala kao rezultat projekta i seminara pod nazivom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

MREŽA POVERENJA PROTIV NASILJA ZASNOVANOG NA RODNOJ PRIPADNOSTI

Mreža poverenja je platforma 17 vladinih i nevladinih organizacija koje su svoju saradnju započele kroz seriju okruglih stolova organizovanih od strane Incest Trauma Centra – Beograd u periodu od juna do septembra 2001. pod nazivom »Vreme je za razgovor«. Smatramo da prava deteta zauzimaju jedno od najnižih mesta na skali ljudskih prava u Srbiji.

ŽENSKO ZDRAVLJE

Žensko ljudsko pravo na zdravlje jedno je od najviše kršenih ljudskih prava. Statistike pokazuju da loši uslovi života, loša ishrana, nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava umnogome narušavaju zdravlje žena.

TRENING ZA ROMSKE AKTIVISTKINJE

Seminar pod radnim nazivom TRENING ZA ROMSKE AKTIVISTKINJE održan je od 15 - 21.01.2001. u hotelu »Excelzior« u Beogaradu, u organizaciji Romskog ženskog centar BIBIJA.

SEMINAR O LOBIRANJU I PRAVIMA (ARTS)

Minority Rights Group International organizovala je petodnevni seminar za 30 aktivista za manjinska prava iz jugositočne Evrope. Seminar je bio namenjen ljudima koji su već uključenji u proces lobiranja za ljudska i manjinska prava u svojim zemljama i ljudima koji su u mogućnosti da treniraju druge u svojoj zajednici o manjinskim pravima i međunarodnim institucijama.

LJUDSKA PRAVA

SVETSKA KONFERENCIJA PROTIV RASIZMA bila je akciono orijentisana i fokusirana na praktične korake u iskorenjivanju rasizma, uključujući i mere prevencije, edukacije i zaštite. Takođe, nastojala je da obezbedi efektivne mere za ublažavanje posledica koje žrtve rasizma i rasne diskriminacije nose.

NASILJE

Seminar je imao za cilj osposobljavanje aktvistkinja BIBIJE za rad sa ženama koje su preživele razne vrste nasilja u porodici i društvu.Radeći na terenu u romskim naseljima u Beogradu i okolini, susretale smo se mnogo puta sa raznim vidovima nasilja nad ženom i decom.

Share and Enjoy !

Shares