ROMSKA ŽENSKA MREŽA, 2004.

Jedan od rezultata seminara PISANJE PETOGODIŠNJEG STRATEŠKOG PLANA ZA MREŽU ŽENSKIH ROMSKIH ORGANIZACIJA održanog u Beogradu 02-03. decembra 2004., u organizaciji Romskog ženskog centra BIBIJA bio je formiranje neformalne mreže ženskih i drugih romskih organizacija. Mrežu čine do  sada 20 aktivistiknja iz Srbije. Mreža je otvorena za svaku aktivistkinju koja želi da doprinese vidljivosti ženskih ljudskih prava Romkinja u Srbiji.

E-mail: rzm@yahoogroups.com

Share and Enjoy !

Shares