MREŽA POVERENJA PROTIV NASILJA ZASNOVANOG NA RODNOJ PRIPADNOSTI

Mreža poverenja je platforma 17 vladinih i nevladinih organizacija koje su svoju saradnju započele kroz seriju okruglih stolova organizovanih od strane Incest Trauma Centra – Beograd u periodu od juna do septembra 2001. pod nazivom »Vreme je za razgovor«. Smatramo da prava deteta zauzimaju jedno od najnižih mesta na skali ljudskih prava u Srbiji. Zaštita dece i žena je neadekvatna i nije valjano definisana. Situacija u Srbiji je takva da su seksualno zlostavljanje dece i nasilje u porodici nad ženama i decom još uvek neprihvatljivo nevidljivi. Kad je reč o romskoj porodici situacija se umnogome usložnjava. Marginalizovana siromaštvom i diskriminacijom na svim poljima, romska žena trpi najmanje dvostruku diskriminaciju. Na žalost, ova situacija ostaje nevidljiva za javnost. Ulogu Romskog ženskog centra BIBIJA u Mreži poverenja čine aktivnonosti koje su vezane za klijente romskog porekla. Ovo uključuje besplatnu pravnu pomoć i psiho-socijlanu pomoć uz povezivanje sa drugim članicama Mreže.

Mrežu poverenja čine:

Savetovalište protiv nasilja u porodici

Savetovalište za brak i porodicu

Centri za decu bez roditeljskog staranja na području Beograda

Iz kruga – Grupa za podrčku ženama i deci invalidima žrtvama nasilja

Odsek za adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju KBC Dr Dragiša Mišović

Kuća žena iz Krajine Lastavica – Grupa za ekonomsko osnaživanje žena

Klinika za neurologiju i psihijatriju  za decu i omladinu

Grupa 484

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata univerziteta u Beogradu

Žene na delu

Odeljenje za krvne i seksualne delikte GSUP-a

Odeljenje za maloletničku delikvenciju GSUP-a

Centar za socijalni rad u Subotici

Centar za socijalni rad u Kraljevu

Centar za socijalni rad u Kruševcu

Incest Trauma Centar – Beograd

Share and Enjoy !

Shares