Lobiranje i zagovaranje

MtM

Izgradnja kapaciteta romskih ženskih organizacija civilnog društva za pristup nacionalnim i EU mogućnostima OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Opšti cilj projekta je doprinos unapređivanju socijalno-ekonomskom razvoju i društvenom uključivanju romske zajednice u...Detaljnije...

EIDHR

Delegacija Evropske unije u Republici SrbijiOsnaživanje Romkinja za preuzimanje inicijative za unapređivanje inkluzije i pluralizma u srpskom društvu BIBIJA Romski ženski centar u partnerstvu sa Centrom za prava manjina i...Detaljnije...

MEĐUNARODNI MEHANIZMI I PRAKSA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH, ŽENSKIH I MANJINSKIH PRAVA, 2004.

Problem nedostatka informacija vezanih za pravne regulative zaštite i poštovanja ljudskih, ženskih i manjinskih prava  prepoznale smo kao jedan od gorući problema romske zajednice. Imajući u vidu marginalizovani položaj žene...Detaljnije...

NEOSTVARIVANJE IMOVINSKIH I SVOJINSKIH PRAVA

Imovina (objekti svojinskih prava) omogućuje sredstva za ličnu zaštitu, sklonište, identitet, društveni status, zabavu i zdravlje. Imovina takođe može biti sredstvo od koga se dobija direktan prihod proizvodnjom robe i/ili...Detaljnije...

Share and Enjoy !

Shares