MEĐUNARODNI MEHANIZMI I PRAKSA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH, ŽENSKIH I MANJINSKIH PRAVA, 2004.

Problem nedostatka informacija vezanih za pravne regulative zaštite i poštovanja ljudskih, ženskih i manjinskih prava  prepoznale smo kao jedan od gorući problema romske zajednice. Imajući u vidu marginalizovani položaj žene u romskoj porodici, ovaj problem je još složeniji i izraženiji. Ovim smo projektom ostvarile saradnju sa pripadnicima romske zajednice, nevladine organizacije koja se bavi ljudskim, ženskim i manjinskim pravima i institucija koje se bave ovim pitanjem.

Ciljeve smo podelile na kratkoročne i dugoročne. Za kratkoročne ciljeve: informisanje i podizanje svesti o postojanju ljudskih i manjinskih prava, upoznavnaje sa osnovnim elementima međunarodnih mehanizama za zaštitu prava nacionalnih manjina, zatim smanjivanje rodnog dispariteta u primeni međunarodnih mehanizama kao i podizanje razumevanja i primene Okvirne konvencije i ostalih međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih i manjinskih prava možemo reći da su ispunjeni u onoj meri na označenoj ciljnoj grupi kako je predviđeno planom aktivnosti. Od dugoročnih ciljeva ističemo usvajanje znanja i veština o poznavanju funkcionisanja međunarodnih mehanizama koji je ostvaren među planiranom  ciljnom grupom.

ATIVNOSTI:

AKTIVNOST 1. – OKOTBAR 2004.
Prevođenje tekstova najpre sa engleskog na srpski, a zatim sa srpskog na romski jezik. U ovoj aktivnosti učestovale su dve prevoditeljke, prevoditeljka srpsko/engleski i prevoditeljka srpsko/romski jezik.

AKTIOVNOST 2. – OKTOBAR 2004.
Štampanje prevedenih materijala na dva jezika: na srpskom i romskom  jeziku.

AKTIVNOST 3. – OKTOBAR 2004.
Organizovanje tribina u romskim naseljima u Beogradu – u tri romska naselja, zatim u romskim naseljima i/ili organizacijama u Obrenovcu, Novom Sadu i Valjevu.

AKTINVOST 4. – NOVEMBAR 2004.
Održavavanje šest jednodnevnih javnih tribina u romskim naseljima:

01.11.2004. – OBRENOVAC
02. 11.2004. – VOJNI PUT – ZEMUN
03.11.2004. –  MARIJA BURSAĆ – NOVI BEOGRAD
04.11.2004. – BEŽANIJSKA KOSA – NOVI BEOGRAD
12.11.2004. – NOVI SAD
13. 11. 2004. – VALJEVO

U ovoj aktivnosti učestvovale su:

–          Dve pravnice angažovane u Pravnom savetovalištu RŽC BIBIJA

 –          Gošća iz Ministarstva za ljudska i manjinjska prava 

–          Gošća iz NVO

–          Organizatorka tribina

Share and Enjoy !

Shares