»PAKET ZNANJA I ISKUSTVA U RADU NA PITANJIMA NASILJA NAD ŽENAM I DECOM«

Aranđelovac, 15-18. novembar 2002.

Trening pod nazivom:

EDUKATIVNI PROGRAM: »PAKET« ZNANJA I ISKUSTAVA U RADU NA PITANJIMA NASILJA NAD ŽENAMA I DECOM

održan je od 15. do 18. novembra 2002. u Aranđelovcu.

Seminar je imao za cilj osposobljavanje aktvistkinja BIBIJE za rad sa ženama koje su preživele razne vrste nasilja u porodici i društvu. Trenerice su bile Dušica Popadić i Ljilja Bogavac iz Incest trauma centra iz Beograda, koje su deo svog iskustva i znanja prenele na aktivistkinje Romskog ženskog centra BIBIJA  u toku ovog trodnevnog seminara. Potrebe za ovakvom vrstom edukacije su mnoge. Četvorogodišnje iskustvo aktivistkinja RŽC BIBIJE odredilo je problem nasilja nad romskom ženom kao gorući problem. Radeći na terenu u romskim naseljima u Beogradu i okolini, susretale smo se mnogo puta sa raznim vidovima nasilja nad ženom i decom. S obzirom da edukacije  koje smo do sada prošle nisu tretirale problem nasilja nad Romkinjom, naša ideja je bila da steknemo osnvana znanja i veštine za rad na ovom pitanju. Teme kojima smo se bavile u toku ova tri dana bile su: Nasilje nad ženama; Statistički podaci o nasilju nad ženama; Faze viktimizacije; Mreža podrške za klijentkinje; Emocionalno nasilje nad decom; Točak nasilja; Pravni aspekt nasilja nad ženama i decom u porodici.

Aktivistkinje RŽC BIBIJA, učesnice treninga, imale su prilike da iznesu svoja terenska iskustva i dopune ih veštinama  i znanjima koja se odnose na pitanje nasilja. Smatramo da je ova vrsta edukacije bila neophodna da bi naš dalji rad sa Romkinjama bio uspešan.

Kao institucionalnu podršku seminar je finansijski podržao NOVIB.

NASILJE U PORODICI – VRANJE, 2003.

Edukacija romskih aktivistkinja iz Vranja pod nazivom “Nasilje u porodici” jedan je do niza edukativnih seminara treninga održanih sa ciljem jačanje romskog  ženskog aktivizma. Teme kojima smo se bavile odnosile su se, pre svega, na kršenje ženskog ljudskog prava na život bez nasilja. Seminar je organizovan od strane “Centra za prava čoveka” – Vranje, a učesnice su bile romske aktivistkinje  iz Vranja i Vranjske banje. Dajući osnovne pojmove o pravu na život bez nasilja, pominjući razne međunarodne mehanizme, imale smo u vidu i specifičnosti koje nosi sama sredina u kojoj radimo. Iz tog razloga je seminar bio obeležen razmenom iskustava romskih aktivistkinja, kao i posebnim potrebama koje se odnose na ženu iz ovog regiona.

PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA – BEOGRAD, 2004.

Seminar pod nazivom PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA deo je istoimenog jednogodišnjeg  projekta. Projekat je okupio romske organizacije sa teritorije Srbije I Crne Gore:
DRUŠTVO “ROM” – NOVI BEČEJ – Vojvodina
ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU –Valjevo
UDRUŽENJE ROMA “DUKAT” – romsko udruženje – Kruševac
HUMANITARNO UDRUŽENJE ROMA – Niš
CENTAR ZA  ROMSKE INICIJATIVE – Nikšić – Crna Gora
ROMSKI ŽENSKI CENTAR   “BIBIJA”- BEOGRAD

Ciljevi seminara su bili:
–          edukacija o pravu na život bez nasilja
–          podela ativnosti projekta
–          dogovor o rada na terenu
–          prezentacija upitnika o nasilju nad ženama

Share and Enjoy !

Shares