Tokom 80-tih godina bivša Jugoslavija je bila zemlja destinacije i tranzita za trgovinu ženama. Osnovi razlog treba tražiti u činjenici da je imala bolji standard od ostalih zemalja regiona i time bila privlačna za žene istočnoevropskih država. Raspad SFRJ uslovio je porast broja žrtava trgovine pri čemu Srbija postaje prevashodno zemlja tranzita. Geografski položaj Srbije učinio je da se odavde devojke iz Bugarske, Moldavije, Rumunije, Rusije i Ukrajine trafikuju u BiH, Makedoniju, na Kosovo ili u Zapadnu Evropu. Iako ne postoje tačni podaci o broju naših državljanki koje su postale žrtve trgovine, sasvim je sigurno da danas SCG predstavlja u velikoj meri i zemlju porekla.

Centralni uzrok trgovine ženama je marginalizovani položaj žene u društvu. Siromaštvo, ostajanje bez posla, nasilje u porodici doprinose porastu javljanja na oglase koji nude posao bejbi-siterke, konobarice, medicinske sestre u inostranstvu. Većina devojaka i žena koja se jave na ovakve i slične oglase završe u zemljama regiona ili Zapadne Evrope baveći se prisilnom prostitucijom. Takođe je prisutan problem trgovine decom, uglavnom romskom, u svrhu  prostitucije, prosjačenja, prodaje ili usvajanja.

Tačan broj žena i devojaka, ako ni dece žrtava trafikinga ne postoji.

Share and Enjoy !

Shares