Realizacija projekta “Pružanje mogućnosti za ekonomsku reintegraciju Romkinja koje su preživele nasilje”

BIBIJA Romski ženski centar uz podršku UN Women u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” realizuje projekat

“Pružanje mogućnosti za ekonomsku reintegraciju Romkinja koje su preživele nasilje”

Projektne aktivnosti traju od 21. juna 2021. do 21. septembra 2022. godine.

Opšti cilj projekta je ekonomska reintegracija Romkinja koje su preživele nasilje.

Naš projekat, usmeren na gradove i opštine Valjevo, Leskovac, Pirot i Beograd (Voždovac i Palilula), doprinosi reintegraciji Romkinja koje su preživele nasilje kroz primenu modela ekonomske reintegracije koji će biti razvijen i prezentovan u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NZS) za pružaoce usluga na lokalnom nivou (lokalna samouprava, filijale NSZ na lokalu, centara za socijalni rad, romske aktivistkinje i zdravstvene medijatorke).

Očekivani rezultati

  • Razvijen i predstavljen model ekonomske reintegracije žena sa iskustvom nasilja iz marginalizovanih grupa u 5 lokalnih samouprava.
  • Podignut nivo svesti Romkinja o ljudskim, manjinskim i pravima žena, pravu na život bez nasilja kao i o mogućnostima koje daje radno pravo.
  •  Poboljšana mogućnost zapošljavanja za 50 Romkinja koje su preživele nasilje na tržištu rada u ciljanim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji kroz stručne obuke.

Projektne aktivnosti se realizuju u Republici Srbiji, u gradovima: Beograd (gradske opštine Voždovac i Palilula), Leskovac, Valjevo i Pirot.

Aktivnosti

  • Razvijanje modela ekonomske reintegracije žena sa iskustvom nasilja iz marginalizovanih grupa.
  • Uspostavljanje saradnje sa državnim i lokalnim institucijama i prezentovanje modela u 5 lokalnih samouprava.
  • Rad na terenu sa lokalnom romskom zajednicom kroz:

– Organizovanje 100 radionica sa 100 Romkinja u cilju podizanja svesti i konsultativni, profesionalni rad sa Romkinjama u lokalnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju podizanja svesti i procene mogućnosti zapošljavanja i kreiranje individualnih planova za zapošljavanje.

– Realizaciju programa stručnog usavršavanja i prekvalifikacije kroz pohađanje kurseva za 50 Romkinja koje su preživele nasilje.

Share and Enjoy !

Shares