“Jačanje ekonomske sigurnosti Romkinja i povećanje ravnopravnosti u romskoj zajednici u Srbiji”

BIBIJA Romski ženski centar uz podršku  L’Oréal Fund for Women, realizuje projekat “Jačanje ekonomske sigurnosti Romkinja i povećanje ravnopravnosti u romskoj zajednici u Srbiji“.

Projektne aktivnosti traju od 6. marta 2023 godine do 5 marta 2024. godine. 

Naš projekat doprinosi osnaživanju Romkinja kako bi živele život bez nasilja i diskriminacije, i doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju. U okviru projekta radile smo na terenu sa Romkinjama iz romskih naselja  u cilju povećanja njihovog znanja o socioekonomskim pravima, diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju, kao i dostupnim uslugama podrške u cilju zaštite od nasilja i diskriminacije, ali i podizanja zapošljivosti.

U okviru projekta uspostavili smo saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i pripremile aktivnosti za olakšavanje pristupa Romkinjama uslugama NSZ. Pripremljena je metodologija za radionice i mentorski rad sa Romkinjama i angažovali smo 6 radioničarki i tri mentora koja pružaju podršku polaznicama obuka. Organizovali smo 72 informativne za radionice za 200 Romkinja u 6 romskih naselja u Beogradu – Zemun, Palilula, Voždovac i Lazarevac. Set radionica, koje je sadržala metodologija, odnosila se na značaj obrazovanja, odnos obrazovanja i zapošljavanja, uticaj ekonomske (ne)zavisnosti na položaj žene u porodici, negativne posledice ranih brakova na reproduktivno zdravlje mladih, uticaj rađanja u tinejdžerskom periodu na mentalno zdravlje žena, značaj obrazovanja, posebno ženske dece, značaj pola ravnopravnosti u porodici, kao i prava na izbor partnera, pravno pozicioniranje pitanja ranih brakova u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu. U prethodnom periodu izabrana je škola a od 15. septembra će 30 polaznica obuka steći neophodne veštine i znanja za obuku: manikir i pedikir (11 korisnica); frizer (1 korisnica); šminkeri (11 korisnica);  maseri (1), menadžment i marketing (1 korisnica)  i kursevi stranih jezika (1  korisnica  engleski jezik, 1 korisnica nemački jezik i 3 korisnice španski jezik).

 Obuke će korisnicima pružiti veštine za izgradnju njihovih kompetencija pre zapošljavanja za uspešan ulazak u svet rada. Paralelno sa ovim aktivnostima, projektni tim je izabrao tri  tri mentorke, Romkinje sa iskustvom u mentorstvu u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, koje će pripremiti metodologiju mentorskog rada sa Romkinjama koje pohađaju kurseve i dodatne obuke. Mentori će pružiti podršku polaznicima kursa u organizaciji pohađanja i u podizanju samopouzdanja polaznika da uspešno završe kurs. Materijali za obuku za kurseve koje će polaznice pohađati biće im dobra osnova za pokretanje sopstvenog malog biznisa i jačanje ekonomske moći.

Glavni rezultati projekta

200 Romkinja iz šest romskih naselja sa povećanim nivoom svesti o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja i značaju obrazovanja i prekvalifikacije, kroz 72 radionice;

• Povećana količina informacija za 200 Romkinja učesnica programa radionica o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja

• 30 Romkinja je uspešno završilo željene kurseve i svoje stečene veštine prijavilo NSZ

• Povećano samopouzdanje za 30 polaznika koji su osnaženi da aktivno traže posao

• Senzibilizacija 20 predstavnika NSZ o specifičnoj situaciji Romkinja.

Share and Enjoy !

Shares