Projekat pod nazivom EDUKACIJA O ŽENSKOM ZDRAVLJU uključuje zajednički rad petnaest  ženskih grupa  iz Srbije i Vojvodine sa namerom da se razvije svest o ženskom zdravlju u svim sredinama. U saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, BIBIJA se pridružila ostalim ženskim centrima u provođenju ovog projekta.

Cilj projekta je osnaživanje ženskih grupa i organizacija u Srbiji i Vojvodini da rade na ženskom zdravlju kao važnom političkom pitanju putem sopstvene edukacije, edukacije žena iz svoje sredine, saradnje sa lokalnim zdravstvenim ustanovama kao i rad na podizanju opšte svesti o zdravlju žena organizovanjem radionica, javnih tribina i oglašavanja u medijima.

Aktivnosti projekta EDUKACIJA O ŽENSKOM ZDRAVLJU obuhvatao je organizovanje 11 radionica  sa po dve grupe žena, što ukupno iznosi 22 radionice. Uporedna aktivnost bila je organizovanje javnih tribina koje prate radionice. Planirano je 11 tribina. Teme kojima smo se bavile bile su ŽENSKO ZDRAVLJE; ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SEKSUALNOSTI; KONTRACEPCIJA; TRUDNOĆA; POLNO PRENOSIVE BOLESTI; BOLESTI I STANJA KOJA IMAJU UTICAJ NA ZDRAVLJE ŽENA; MENTALNO ZDRAVLJE; LEZBEJSKA EGZISTENCIJA; BOLESTI ZAVISNOSTI ; NASILJE NAD ŽENAMA – MUŠKO NASILJE; NASILJE NAD ŽENAMA II – ZDRAVSTVENI PROBLEM.

Projekat je trajao do 30.septembra 2003.

Share and Enjoy !

Shares