Angažovanje agencije za dizajn, pripremu i štampu promotivnog materijala

Romski ženski centar

Romano džuvljano centro

B I B I J A

Opis poslova (ToR) za angažovanje Agencije za dizajn, pripremu i štampu promotivnog materijala i materijala za vidljivost

Projekat „Romski ženski aktivizam protiv dečjih brakova u Srbiji” podržan od strane United Nations Trust Fund-a. Projektne aktivnosti traju od 1. Oktobra 2023. do 30. septembra 2026.

1.Svrha

Svrha pružioca usluga je da podrži aktivnosti u okviru „Romski ženski aktivizam protiv dečjih brakova u Srbiji” posebno u pogledu dizajna, pripreme i štampanja promotivnog materijala i materijala za vidljivost.

2. Cilj

Obezbediti sprovođenje svih projektnih aktivnost i sa fokusom na rezultate, efektivnost, efikasnost i dostizanje projektnih rezultata.

3. Dužnosti i odgovornosti:

a. Generalne odgovornosti:Dobavljač je odgovoran za dizajn, pripremu i štampanje promotivnog materijala i materijala za vidljivost projekta.

b. Specifične odgovornosti:

  • Dizajn i štampanje materijala za vidljivost u svrhu distribucije na svim obrazovnim, promotivnim  i pregovaračkim događajima, seminarima, sastancima sa institucijama lokalne uprave i završnoj pres konferenciji projekta itd;
  • Dizajn kesa, fascikli, olovki i svezaka biće dostavljeni u vektorskoj grafici i odobreni od strane menadžera projekta pre štampanja
  • Agencija koja pruža ovu uslugu detaljnije će razgovarati o tehničkim specfikacijama sa rukovodiocem projekta tokom procesa pripreme za štampu
  • Agencija će dostaviti: 2000 kom kesa, 2000 kom fascikli,  2000 kom olovaka i 2000 kom svezaka,
  • Proces dizajniranja će se izvoditi u koordinaciji sa projekt menadžerom.

4. Finansijska ponuda:

Potrebno angazovanje je u okviru sledećih projektnih aktivnosti:

Dizajn, izrada i štampanje materijala za vidljivost-8.000 komada

-2000 komada kesa;

-2000 komada fascikli;

-2000 komada olovaka;

-2000 komada svezaka A5;

Procenjena vrednost: 221.500,00 rsd;

5. Potrebna dokumentacija:

  • Administrativne informacije o preduzeću: PIB, registarski broj, bankovni račun;
  • Službeni dokument o registraciji;

6. Kvalifikacije i iskustvo:

  • Agencija sa dokazanim kapacitetom za pružanje usluga;
  • Agencija registrovana u APR-u;
  • Agencija posluje u Srbiji najmanje 3 godine

7. Trajanje

Angažovana agencija će realizovati aktivnost od 01. maja do 01. juna 2024.

Sve prijave pristigle do 25. aprila do 15.00 časova biće razmatrane.

Sve aplikacije treba da budu dostavljene putem e-mail: rzc@bibija.org.rs

Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!

Beograd, 15.04.2024.

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *